Spomen-park Vidrak otvaraju za turiste

VALJEVCI POČELI OBNOVU ZAPUŠTENOG ISTORIJSKO­G KOMPLEKSA

Blic - - Srbija - Valjevo

Posle decenija zapuštenos­ti i neodržavan­ja počinje uređenje spomen-parka na brdu Vidrak, koje za Valjevo ima značaj kao Šumarice za Kragujevac. Za uređenje spomen-parka, Ministarst­vo rada i socijalne politike daje četiri, a Direkcija za obnovu i razvoj Kolubarsko­g okruga 2,5 miliona dinara.

Brdo Vidrak iznad grada, na kojem dominira 16 metara visoki spomenik narodnom heroju kojeg su Nemci 1942. obesili u Valjevu, delo vajara Vojina Bakića koje je predstavlj­eno i u sedištu UN, ima burnu prošlost koja nije dovoljno istražena. Početkom 20. veka Ljubomir Pavlović je zapisao da se tu nalaze ostaci srednjovek­ovnog groblja sa stećcima, od kojeg danas nema nijednog traga. Potom se tu do Prvog svetskog rata nalazilo varoško groblje koje je premešteno na lokaciju sadašnjeg Novog groblja, ali je na Vidraku masovno sahranjiva­nje nastavljen­o i tokom

PREDRAG VUJANAC

- Na celom prostoru biće postavljen­a rasveta i sređene pešačke staze, biće uređena davno zatvorena suvenirnic­a Valjeva na ulazu u kompleks i postavljen video-nadzor, s obzirom na to da su spomenici, uključujuć­i i spomenik Stevanu Filipoviću, godinama na meti vandala - objašnjava Vesna Aleksić, arhitekta Zavoda za zaštitu spomenika kulture, dodajući da je ideja da spomen-park na Vidraku ponovo bude u turističko­j funkciji. prvog globalnog sukoba. Na žrtave Cerske i Kolubarske bitke, kao i epidemije tifusa u Valjevu 1915. podseća veliki krst ispod koje je kosturnica poginulih srpskih vojnika.

- To je važan deo istorije Valjeva, a manje od deset posto sugrađana zna šta se tu nalazi jer je to spomen- obeležje zaraslo u šikari, kao i spomenik čuvenom lekaru valjevske ratne bolnice dr Selimiru Đorđeviću. Sredićemo prilaz do krsta, osvetliti ga i postaviti informativ­ne table - kaže Vesna Aleksić.

Pored ove, na samom kraju spomen-parka, nalazi se još jedna neistražen­a kosturnica.

- Oblik jasno ukazuje na kosturnicu, ali ne posedujemo nikakve tragove. Radovi koje ćemo obaviti mogli bi da otkriju tragove o tome - kaže arheolog Radivoje Arsić.

Spomenik Stevanu Filipoviću (levo) i krst koji obeležava kosturnicu srpskih vojnika

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.