Blic

DOKAZI O NESPOSOBNO­STI

- ĐENISIJEVI­Ć: BILIĆ: ĐENISIJEVI­Ć: BILIĆ: ĐENISIJEVI­Ć:

nemamo SARP, a on nam ne služi ničemu.

To je apsurd. U ovoj situaciji taj etalon se mora negde nabaviti, mi ga nemamo. Etalon koji koriste MIG-ovi je drugačiji. Ima li ga 98?

Ne, nema, to je samo za MI- 17 ( model helikopter­a), a Mi-8 nema sad.

I šta nam je svrha

sad?

Nikakva. Sad detaljnije oko SARP-a sa specistima.

Pukovnik Bilić na kraju dobija informacij­u da samo Rusi mogu da očitaju SARP i da u Srbiji to niko ne ume.

Parametri leta srušenog helikopter­a na kraju su ipak pročitani kada je Vojska Srbije etalon pozajmila od Vojske Makedonije.

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia