Blic

Dačić: Ne odmećem se od politike Vlade

- Ž. J.

Među koalicioni­m partnerima došlo je do novih varnica, ovog puta na relaciji: ministarka Jadranka Joksimović - šef diplomatij­e Ivica Dačić.

Problem je nastao zbog Dačićevog komentara na izjavu Tomislava Nikolića da bi Srbija ako prizna Kosovo bila primljena u EU za mesec dana. Dačić je rekao da EU to ne bi tako uradila i da bi imala neke nove uslove. Joksimović­eva je na to reagovala a i optužila Dačića da daje „bombastičn­e“bombastičn­e“i „kontraprod­uktivne“oduktivne“izjave te da se ne slaže sa njegovimvi­m ocenama da će Brisel uvek postavljat­ivljati Srbiji nove uslove.

U izjavi za „ Blic“lic“Dačićić kaže da se nije odmetnuo od politike Vlade, već samo izneo činjenice „koje svi znaju i svi su ih svesni“. - Ponekad treba da verujemo i sopstve

nim oči- ma. EU ima standarde koji se postavljaj­u pred Srbiju i koje treba da ispunimo. Nama jeste strateški cilj EU, samo što u slučaju Srbije to č članstvo nije samo stvar isp punjenosti standarda nego i političkih kriterijum­a, ta takozvanih pokretnih ciljeva koji nam se postavljaj­u. Zato je bitno da Srbija ima dobar međunarodn­i položaj da bismo sprečili takav o odnos prema nama - kaže D Dačić za „Blic“.

 ?? Foto: Đ. Kojadinovi­ćvić ??
Foto: Đ. Kojadinovi­ćvić

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia