Blic

Pare za Crveni krst završile kod Divca

NOVAC OTIŠAO U PRIVATNI FOND BEOGRAD Više od 630.000 korisnika „Infostana“dobilo je uz račun za mart i obrazac za uplatu Crvenom krstu, ali su se zbog navodne greške sredstva slila Fondaciji „Ana i Vlade Divac“.

- ZORICA LAZAREVIĆ

- Greškom Crvenog krsta Srbije korisnicic­i su uz martovski račun objedinjen­e naplate dobili i uplatnice za humanitarn­u akciju „Za decu korisnike narodnihod­nih kuhinja i đake pešake“sa dva različita broja računa - rekla je Milica Paunović, portparol rtparol „Infostana“. Ona jee istakla da to javno preduzećee­će podržava humanitarn­e akcije, ali da je Crveni krst preuzeo euzeo na sebe štampanje flajera. jera.

Naime, na jednojedno­j polovini flajera bio je e upisan broj računa Crvenogog krsta, a na drugoj broj računačuna za koji se ispostavil­o da pripada Fondaciji „Ana i Vlade Divac“.

- U pitanjuu je tehnička greška štamparije.arije. Istom namenom je i Fondacija štampala flajerejer­e i to u istoj štampariji, i, pa je tako došlo do greške. ške. Neke uplate su većć prošle na pogrešan račun. ačun. Mi smo se već čulili sa Fondacijom i postignut tignut je dogovor da se sredstva uplaćena za namenu oporavka decece korisnika narodnihh kuhinja transferiš­u naa račun Crvenog krstata Srbije - tvrdi Jelenaelen­a Radojičić, stručniruč­ni saradnik za socijalnu ocijalnu delatnost Crvenogeno­g krsta.

Ona kaže da je „Infostan“obavestio sve banke i pošte da je flajer neispravan, kao i na koji račun treba da se uplati novac.

Ostaje nejasno kako se račun Fondacije našao na flajeru. U Crvenom krstu kažu da su gotov proizvod dobili na uvid, ali da nisu uočili grešku na njemu. U štampariji „Beotelepro­m“iz Beograda, koja štampa flajere Crvenog krsta, juče nije bilo nikog k ko bi mogao da nam prokomenta­rišeprokom ovaj slučaj i razjasn razjasni kako se ta greška desila.

DVA BROJA

- Na račun Fondacije prvog dana kadaka su stigli računi slilo se 3 34.650, drugog 109.780 i tre trećeg 107.275 dinara. Znači dad je ukupno 251.705 dinara otišloo na pogrešan račun. N Na vreme je uočena greška, t tako da neće biti većih problemapr­oble - kažu u Crvenom krstu i uveravaju da će novac u najkraćem roku biti prebačenpr­ebač njima.

Da će sredst sredstva koja su Beograđani žele želeli da doniraju akciji Crven Crvenog krsta biti vraćene potvrđenop­otvrđ nam je i u Fondaciji „A „Ana i Vlade Divac“.

- U procedu proceduri smo prebacivan­ja nov novca i završili smo svu dokumentac­ijudok koja je potr potrebna kako bi se transfer završio. U svakodnevn svakodnevn­oj smo komunikaci­ji i sav novac koji je uplaćen za njihovu akciju, što se lako može proveriti preko šifre poziva na broj, biće vraćenvr - kažu za „Blic“u FondacijiF­on „Ana i Vlade Divac Divac“. U toj fondaciji nisu im imali odgovor na pitanje da li je istina da su koristili usluge iste štamparije i da se zbog toga desila greške.

 ??  ?? U FONDACIJI „ANA I VLADE DIVAC“KAŽU DA ĆE VRATITI
CRVENOM KRSTU SAV NOVAC KOJI IM JE UPLAĆEN
UOČENA GREŠKAG
GREŠKA ŠTAŠTAMPAR­IJE?
U FONDACIJI „ANA I VLADE DIVAC“KAŽU DA ĆE VRATITI CRVENOM KRSTU SAV NOVAC KOJI IM JE UPLAĆEN UOČENA GREŠKAG GREŠKA ŠTAŠTAMPAR­IJE?
 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia