Blic

Žalbe na telefone

- G. A.

Od 9.000 prigovora pristiglih prošle godine, potrošači su najnezadov­oljniji bili informacio­nom i telekomuni­kacionom opremom, pokazala je analiza Nacionalne organizaci­je potrošača Srbije (NOPS). Odmah uz te idu i žalbe na usluge mobilne telefonije.

Na drugo mesto pale su žalbe na kvalitet obuće i odeće. Potrošači najčešće reklamiraj­u telefone, laptopove i tablete, kao i telekomuni­kacione usluge.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia