Blic

Ekonomski boj za Kosovo

PREMIJER ZOVE BIZNISMENE DA POMOGNU SRBIMA BEOGRAD Premijer Srbije Aleksandar Vučić pozvaće najveće srpske privrednik­e i kompanije da zbiju redove i krenu u privredni boj za Kosovo.

- SLAĐANA VUKAŠINOVI­Ć

Njegova namera je da podstakne ulaganja i ekonomski ojača srpsku zajednicu na Kosovu, saznaje „ Blic“. Privrednik­e će pozvati na skup u Palati federacije kome će predsedava­ti početkom maja. U tom poslu imaće pomoć Kancelarij­e za Kosovo i Metohiju.

Njegova namera je i da spreči nezakonitu privatizac­iju srpske imovine, poput one koja se desila u Trepči, a sad to isto preti i Brezovici. Da se to ne bi desilo, država je odlučila da definiše strategiju za privredno jačanje svoje južne pokrajine u koju će se uključiti najistaknu­tiji srpski privrednic­i, ali i strane kompanije koje posluju u Srbiji.

- Način da se pomogne Srbima bićeb biće definisan u neposreddn­im neposredni­m razgovorim­a - kažuu kažu u Kancelarij­i za Kosovo i Metohiju.M Metohiju.

Pozivi će biti upućenieni­upućeni „MK Gruupi“,Grupi“, „Nektaru“, „Nektaruu“, „Koka-Kooli“, „Koka-Koli“, „Metalcu“, „Henkeluu“, „Henkelu“, „Imleku“, „ Matijeviću“, Maatijević­u“, ali i mnoggim mnogim drugim kompanijja­makompanij­ama i predstavni­cimma stavnicima banaka i asocijacij­aa. asocijacij­a. Većina privrednik­a kažek kaže da će se odazvati. - RaddoRado ćemo se odaazvati odazvati i pomoćći pomoći državi i srpskoomsr­pskom

stanovniš- nepokretno­sti u vlasništvu Srba i države Srbije tvu - kaže Miodrag Kostić, predsednik „MK Grupe“.

Toplica Spasojević, predsednik Udruženja korporativ­nih direktora, misli da ekonomska pomoć može da se pruži na više načina, od formiranja zajednički­h kompanija do privatizac­ije kompanija sa Kosova.

- Učestvovać­emo u privatizac­iji neke od firmi koje imaju srodnu delatnost sa našom. Zaintereso­vani smo za klanicu u Kosovskoj Mitrovici - kaže Petar Matijević za „Blic“.

Dragoljub Vukadinovi­ć, predsednik „ Metalca“, kaže da je ideja dobra, ali da država treba da garantuje pravnu sigurnost.

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia