Blic

Inspektori brkali pojmove

- I. M.

Terete me da sam oteo milion i po evra od kredita, ne znajući da je taj novac od euribora, odnosno dnevne referentne kamate, tvrdi vlasnik „Delte „Delte“. .

Vlasnik nik „ Delta holdinga“Miroslav Mišković (69) 69) juče je u Specijalno­m lnom sudu nastavioo da iznosi odbranu u u postupku koji se vodi protivv njega i još oš 14 osoba a zbog op- tužbi daa su oštetili putarska preduzeća za 16,95 milijardi dinara, a utajom poreza budžet Srbije za 472 miliona dinara.

Mišković je najpre govorio o kreditu koji je „Delta“dala „ Nibens grupi“, zbog čijeg je ugovora i sumnje da je protivprav­no p pribavio korist oko milion i po ev evra on preva prevashodn­o uhap uhapšen.

-I- Inspektori koji su me sasluša-s

MIŠKOVIĆMI­ŠK vali, njih 14, nisu znali šta je euribor, a hteli su da proveravaj­u moje poslovanje. Upravo zbog tog neznanja ja sam uhapšen, što je sramota za ovu državu - kazao je Mišković.

Potom je objasnio da inspektori nisu uračunali euribor, odnosno Evropsku međubankar­sku stopu, koja predstavlj­a dnevnu referentu kamatu. Ta kamata isplaćuje se uz ugovorenu, što, prema Miškovićem rečima, inspektori nisu znali, već su ga optužili da je taj novac pribavio za sebe.

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia