Blic

LICEMERJE I AZILANTI

U Ateljeu 212 večeras je premijera predstave „Novi Zavet i darmar“, a u Bitef teatru „Šta je ona kriva, nije ništa ona kriva“.

- T.Nj.

BEOGRAD

Komad Nila Lajbuta „Novi zavet i darmar“režirao je Marko Misirača, a u središtu ove scenske priče su ljudski odnosi, profesiona­lni i lični, odnosno duhovita i opora kritika netoleranc­ije i licemerja savremenog sveta. Reč je o dva Lajbutova dela; „Novi zavet“(The New Testament, 2009) koje je šou-biznis satira o rasnoj netoleranc­iji, a „Darmar“(Helter Skelter, 2008) intimna bračna drama koja, smeštena u restoran, postaje javna i dobija oblik grčke tragedije. Uloge tumače Bojan Žirović, Sofija Juričan, Jelena Petrović i Milan Nikitović.

Scenografi­ju potpisuje Nikola Nikolić, kostimogra­fiju Jelena Simović, a premijera je večeras (20.30) na Sceni „Petar Kralj“.

Režiju predstave „Šta je ona kriva, nije ništa ona kriva“potpisuje Anđelka Nikolić po komadu Vesne Perić. Drama akt u e l i zuje pitanje azilanata u Srbiji i inspirisan­a je događajima u Banji Koviljači, gde se deo lokalnog stanovništ­va pobunio protiv svojih privremeni­h sugrađana, azilanata iz Azije i Afrike.

- Glavni lik je trinaestog­odišnjakin­ja Mila, najmlađi član tipične, savremene, srpske porodice koja je izložena ekonomskim nedaćama i pogođena društvenim neskladom. Devojčica odrasta u sredini sa narušenim moralnim vrednostim­a i međuljudsk­im odnosima. Lik Mile, ali i ostale uloge u komadu, članove porodice, lokalne japije, političare i azilante, tumače tinejdžerk­e, čime ova postavka postaje svedočanst­vo o tome kako najmlađa kategorija stanovništ­va, ranjiva po različitim osnovama, doživljava našu brutalnu svakodnevi­cu - kaže rediteljka Anđelka Nikolić. Glumačku ekipu čini 20 devojčica među kojima su Valentina Stojimirov­ić, Irina Stanimirov­ić, Ivana Živković, Sara Hajnović, Sara Vurdelja, Sofija Kovačević, Hana Beštić i druge. Irena Popović-Dragović potpisuje muziku, a Ana Valter scenski dizajn.

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia