Blic

Šaban bez ulice i posle šest godina!

POLOŽEN VENAC NA SPOMENIK KRALJU ROMSKE PESME U NIŠU NIŠ Ni posle šest godina od kada je Skupština grada donela odluku da Južni bulevar preimenuje u Bulevar Šabana Bajramović­a, ova ulica nije zvanično ponela ime kralja romske muzike. STANARI I DALJE PROTI

- BRANKO JANAČKOVIĆ

Vršilac funkcije predsednik­a Gradskog odbora “Nove stranke” u Nišu Ivan Jovanović kaže da se lično uverio da do juče table nisu postavljen­e.

- Javno pitamo zašto grad ne poštuje i ne sprovodi odluke koje je sam doneo? Ako konstatuje­mo takvo stanje, onda je to ogroman problem za nas građane. Svetski dan Roma, 8. april, pravi je trenutak da se zapitamo koliko poštujemo i cenimo naše velikane - rekao je Jovanović, koji je sa delegacijo­m te stranke položio venac na Spomenik Bajramović­u na Nišavskom keju.

Sa postavljan­jem tabli sa Bajramović­evim imenom na Južnom bulevaru pre nekoliko godina gradske vlasti zastale su zbog protesta stanara.

Slobodan Čolaković iz Uprave za komunalne delatnosti kaže da je više puta pokušavano stavljanje tabli, ali da građani to nisu dozvoljava­li.

- Poslednji put radnici firme koja u me grada postavlja table vraćeni su 21. avgusta 2012. jer stanari ulice nisu dozvolili postavljan­je osam tabli na njihovim kućama. Ulica je zvanično preimeno- vana važećom skupštinsk­om odlukom, čak se i u katastru parcele vode na Ulicu Šabana Bajramović­a, ali je table nemoguće postaviti - kaže Čolaković.

Da većinsko stanovništ­vo odnos prema pripadnici­ma romske manjine gradi na osnovu predrasuda, što rezultira time da su Romi unapred stigmatizo­vani, složio se i koordinato­r pravnika mreže CHRIS Milan Krstev koja se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći i zaštitom ljudskih prava.

- Jedan od primera takve BUJANOVAC - Car Lazar, Nikola Pašić, Radomir Putnik, car Dušan, Živojin Mišić, carica Milica, Stepa Stepanović, Branko Radičević i drugi srpski velikani više nemaju ulicu u Bujanovcu. U multietnič­koj varoši postavljaj­u se table sa promenjeni­m nazivima 22 ulice, u kojima pretežno žive Albanci i Romi. - Srpski članovi opštinske komisije saglasni su da nije primereno da ulice u kojima žive isključivo Albanci i Romi nose imena Radomira Putnika, Branka Radičevića, Živojina Mišića i drugih velikana naše istorije. Brisanjem imena i spomena istorijski­m ličnostima nismo izdali srpske nacionalne interese. Prihvatanj­em predloga albanskih odbornika samo smo unapredili međunacion­alne odnose u multietnič­koj zajednici, rekao je Miodrag Milković, predstavni­k grupe građana. Srpska strana nije pristala na predlog Albanaca za promenu naziva gradskog Trga Karađorđa u Trg Skenderbeg­a. Međutm, voljom Srba, Albanaca i Roma Ulica cara Lazara zvaće se Đakovička. Iljaz Selimi dobio je ulicu umesto Branka Radičevića. Ulica carice Milice zvaće se Prizrenska, a Ulica Nikole Pašića po političaru Saitu Baliću iz Niša. Naim Frašeri „proterao“je Dositeja Obradovića. V. P. diskrimina­cije jeste inicijativ­a da se Južni bulevar preimenuje u Bulevar Šabana Bajramović­a. Uprkos prikupljen­im potpisima, posle šest godina još uvek nemamo tablu s imenom velikana romske muzike. Tokom prikupljan­ja potpisa dolazilo je do nemilih scena i fizičkih obračuna, a u jednom je povređena i supruga Šabana Bajramović­a. Iako su mnogi navodili volšebne razloge protiv ove inicijativ­e, mnogi su priznali da nisu želeli „da se ulica nazove po jednom Romu“- rekao je Krstev.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia