Blic

Čekaju zaposlenje i po tridecenij­e!

NEKE NIŠLIJE PROVEDU RADNI VEK NA EVIDENCIJI NSZ

- IVANA ANĐELKOVIĆ

NIŠ Neverovatn­o, ali istinito zvuči podatak da na evidenciji Zavoda za zapošljava­nje postoje Nišlije koje i po 30 godina čekaju posao!

Zvanično, na evidenciji su 4.554 građanina koja čekaju posao duže od deset godina. Neki od njih čekaju posao i po 20- 30 godina, a za to vreme dobili su poziv samo jednom ili nijednom!

Nišlijka Gordana Livada na Zavodu je 17 godina, a po struci je diplomiran­a hemičarka. Radni odnos zasnivala je nekoliko puta na određeno vreme, a poslove je sama nalazila.

- Od 1986. godine sam na Zavodu, poslove sam nalazila privremeno, na zamenu, po školama, ali to je bilo davno. Sledeći radni odnos zasnovala sam od 2008. do 2014. koji sam takođe sama našla. Poziv sam dobila samo jednom 1995. za sodadžijsk­u radnju, ali nisam dobila posao - priča Gordana.

Nišlijka Snežana Stojanović sa završenom Gimnazijom, na Zavodu je skoro 30 godina, a nije dobila nijedan poziv za posao, ni ranije ni sada.

- Ne sećam se da sam od 1981. godine dobila neki poziv za posao jer da jesam verovatno bih bila u radnom odnosu. Posao sam devedeseti­h našla sama i radila pet godina, nakon toga opet na Zavodu. Posla nije bilo, svi traže mlađe ljude gde god da sam pokušala, pomirala sam se sa sudbinom da za mene nema posla. Mogu samo da se nadam penziji od muža - priča Snežana.

U niškoj filijali NSZ kažu da postoje građani koji se nalaze dugo na evidenciji,

ali ističu da su to pojedinačn­i slučajevi i da ne spadaju u “aktivne tražioce zaposlenja”.

- Najveće učešće u registrova­noj nezaposlen­osti imaju osobe koje posao čekaju od tri do pet godina - 8.025 (17, 18 odsto), od jedne do dve godine - 6.796 (14,55 odsto), pet do osam godina - 6.470 (13,72 odsto), dve do tri godine - 5.124 (10,97 odsto), do tri meseca - 4.891 (10,47odsto), osobe koje čekaju duže od deset godina - 4.554 (9,75 odsto).

Nacionalna služba za zapošljava­nje ima ulogu posrednika tj. ne može nekom “dati” posao već samo posredovat­i u zapošljava­nju, navode u NSZ.

U Filijali ističu da ne prave svi poslodavci problem kada su godine starosti u pitanju. Kažu da postoje poslodavci kojima je najbitnije da dođu do dobrog radnika.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? NE POMAŽU NI ČESTI SAJMOVI ZAPOŠLJAVA­NJA
NE POMAŽU NI ČESTI SAJMOVI ZAPOŠLJAVA­NJA
 ??  ?? Hemičarka Gordana Livada je za 17
godina dobila samo jedna poziv iz Nacionalna službe, li ni tada nije zasnovala radni odnos
Hemičarka Gordana Livada je za 17 godina dobila samo jedna poziv iz Nacionalna službe, li ni tada nije zasnovala radni odnos

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia