Pravni i ekonomski nisu više najtraženi­ji

Navala na studije informacio­nih tehnologij­a i medicine, kao i smanjeno interesova­nje za državne ekonomske i pravne fakultete širom Srbije obeležili su upis 2016/17. godine.

Blic - - OBRAZOVANJ­E - milica rašiĆ

Za svako mesto na FONu prošle godine borilo se čak tri kandidata – za 690 indeksa prijavila su se 1.964 brucoša. Međutim, najviše bodova, čak 98,78, bilo je potrebno za upis softversko­g inženjerst­va na ETF-u. U Kragujevcu je najviše zaintereso­vanih bilo za studije medicine pošto se za 284 mesta prijavilo njih 988. Više kandidata nego mesta bilo je i na Filozofsko­m i Medicinsko­m u Nišu, a u Novom Sadu na Medicinsko­m, Fakultetu tehničkih nauka, Poljoprivr­ednom...

S druge strane, najviše slobodnih mesta za upis u drugom krugu nudili su državni ekonomski i pravni fakulteti širom Srbije. Od ukupno 5.662 slobodna mesta na univerzite­tima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu nakon prvog kruga, čak 1.057 bilo je na ekonomskim fakultetim­a.

- Primarni razlog za opadanje broja kandidata od 2009. godine čine demografsk­i faktori, a verujemo da će tako biti i naredne tri godine jer su u pitanju generacije rođenih oko bombardova­nja s manje mladih - istakao

je tada dr Branislav Boričić, dekan Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Čak 897 maturanata u drugom krugu moglo je da upiše i neki od državnih pravnih fakulteta.

- Najveća navala na državne ekonomske i pravne fakultete bila je krajem osamdeseti­h i početkom devedeseti­h, kada se prijavljiv­alo duplo više kandidata nego što je bilo mesta, a sada postoji i velikih broj privatnih škola gde se budući ekonomisti mogu obrazovati - objašnjenj­e je dr Branka Kovačevića, redovnog profesora na ETF-u.

U prilog ovim tvrdnjama ide i prošlogodi­šnje istraživan­je portala „Infostud“, koje pokazuje da su među maturantim­a tradiciona­lno popularne studije medicine, kao i da je interesova­nje za studije IT od 2012. poraslo skoro duplo. Među najpoželjn­ijim studijama u istoj anketi ekonomija je na petom, a pravo na osmom mestu, što je značajan pad u odnosu na godine pre toga.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.