PKB kupljen za 105,5 miliona evra

Blic - - EKONOMIJA - Tanjug

Kompanija „Al Dahra“iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ponudila je 105,5 miliona evra za PKB. Komisija za sprovođenje postupka je tom prilikom utvrdila da je ponuda u skladu sa pravilima postupka, a Ministarstvo privrede je, na predlog Komisije, proglasilo „Al Dahru“kupcem.

„Al Dahra“iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, u Srbiji ima registrovanu firmu, a prilikom otvaraja njihove ponude utvrđeno je da je sva dostavljena dokumentacija ispravna.

U ponudi „Al Dahre“je navedeno: „Obavezujemo se da platimo ukupan iznos od 105,055 miliona evra u

gotovom radi kupovine dela imovine PKB, 29 odsto kapitala društva Ekolab, 45,77 odsto kapitala Instituta PKB Agroekonomik, a sve u skladu s javim pozivom.“

- Potvrđujemo da je ova ponuda bezuslovna i obavezujuća i svesni smo da će samo bezuslovne i obavezujuće ponude biti razmatrane

- navedeno je u ponudi.

Na cenu koju je „Al Dahra“dostavila biće dodata i cena za stado prema popisu.

Zaključenje kupoprodajnog ugovora očekuje se u narednom periodu, nakon što Uprava za sprečavanje pranja novca dostavi Ministarstvu privrede obaveštenje da za to ne postoje smetnje.

ministarstvo privrede donelo odluku o sudbini kombinata

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.