Nepravilnosti u radu DIPOS-A

Blic - - DRUŠTVO -

DIPOS d.o.o. Beograd daje u zakup nepokretnosti u vlasništvu Republike Srbije isključivo neposrednom pogodbom, što bi trebalo da se primenjuje samo izuzetno, a elemente za obračun i isplatu osnovne zarade je u 2017. umesto skupštine društva propisao direktor, što je suprotno propisima, utvrdila je Državna revizorska institucija (DRI).

U nalazima izveštaja o reviziji poslovanja DIPOSA za 2017, DRI je navela da je to preduzeće isplatilo 3,2 miliona dinara više za naknadu za ishranu tokom rada, 1,4 miliona dinara više za regres za korišćenje godišnjeg odmora i 1,7 miliona dinara više za uvećanje zarade po osnovu vremena provedenog na radu, odnosno minuli rad.

Bez propisane saglasnosti, navodi DRI, u DIPOS-U je angažovano više od 10 odsto zaposlenih po ugovorima o delu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima.

Prosečan broj anagažovanih lica po tim ugovorima u prošloj godini je bio 54, dok je prosečan broj zaposlenih u tom periodu 51.

Nalaz DRI je pokazao i da je DIPOS zaključio ugovore o snabdevanju toplotnom energijom s kupcima (zakupcima) i pored toga što nema licencu iz te oblasti.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.