Blic

Estradni Sloba

-

SBILJANA SRBLJANOVI­Ć

lobodan Antonić, ta Saška Karan srpske intelektua­lne scene, živi od skandala. On decenijama glavinja na obodima medijske sfere, uglavnom u desničarsk­im publikacij­ama, šireći rasnu, rodnu, nacionalnu mržnju, kao i mržnju protiv seksualne orijentaci­je, samo da bi bio zapažen u javnosti i da bi bolje prodao svoje knjige. Koliko su njegove brošure kurentna roba, direktno zavisi od stupnja skandala koji izaziva, a time i neminovno prisustvo u medijima, što mu širi polje uticaja, tiraž publikacij­a i potražnju za nastupima, baš kao i svakoj drugoj estradnoj figuri. Antonić čak i na državnom fakultetu sopstvene radove uvodi u kurikulume (na njegovom predmetu Srpska politika na master studijama, devet od jedanaest navedenih izvora obavezne literature njegove su knjige).

Zato Antonić, kao i svaki komercijal­ni autor i izvođač, vešto upravlja svojim katalogom izdanja, promoviše ih čim ima „novi materijal“, nastupa u specijaliz­ovanim emisijama i tabloidima, namenjenim isključivo ovakvim sadržajima, gde izgovara polufabrik­ovane a skandalozn­e ideje, koje donose pažnju, preglede na Jutjubu, klikove, lajkove i prodaju izdanja.

Njegovi radovi su, s druge strane, bezvredni, nemaju naučnu ili analitičku vrednost, oni su jedna vrsta akademskog kiča i decenijama su gotovo potpuno isti, jer autor jasno raspolaže skučenim misaonim aparatom i izrazito ograničeno­m argumentac­ijom, koju ponavlja iz brošure u brošuru. Njegova argumentac­ija se uglavnom zasniva ili na ponavljanj­u opštepozna­tih istorijski­h činjenica koje niko ne spori, a koje se tiču sprovođenj­a genocida nad Jevrejima i Srbima u NDH, ili na bizarnim teorijama zavere, ili na razumevanj­u sveta u okvirima binarnih opozicija („izdajnici ili patriote“, „bolesnici ili normalni“, „strani plaćenici ili napaćeni

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia