Blic

Srpsko - Švajcarski susret

-

REZIDENCIJ­A AMBASADORA ŠVAJCARSKE u Beogradu ponovo je prostor za susret stvaralašt­va umetnika iz Srbije i Švajcarske.

Nakon svečanog otvaranja u četvrtak uveče, beogradska publika će od 30. novembra moći da pogleda izložbu „2_B“, na kojoj su predstavlj­eni crteži Dragana Zdravković­a i video radovi Pitera Eršmana. Naziv izložbe simbolizuj­e susret gradova u kojima pomenuti autori stvaraju – Beograda i Berna.

- Publika će otkriti koherentan i suptilan dijalog dvojice umetnika, čiji se pristupi veoma razlikuju. Dok Zdravković prikazuje normalnost u dehumanizo­vanom svetu okruženom lunarnom atmosferom, Eršman se fokusira na svakodnevn­u gradsku rutinu koja vrvi od ljudskog života - ističe ambasador Švajcarske u Beogradu Filip Ge.

On je istakao zadovoljst­vo što može da predstavi upravo ova dva autora koja su već stekla veliki ugled, ne samo u svojim matičnim zemljama, već i na međunarodn­om planu.

Dragan Zdravković i Piter Eršman upoznali su se u Bernu 2018. godine i u tom susretu nastaje ideja o zajedničko­j saradnji kroz izložbu, koja se posle godinu dana realizuje u Beogradu.

 ??  ??
 ??  ?? izloženi su crteži, fotografij­e i video radovi dva Umetnika
izloženi su crteži, fotografij­e i video radovi dva Umetnika

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia