Blic

RANKO PIVLJANIN

NIKAD GORE, A BIĆE I BOLJE

-

AKO JE PO MOLERIMA KOJI U RUŽIČASTO I ZLATNO BOJE NAŠU STVARNOST, NIKAD NAM NIJE BILO BOLJE. AKO, PAK, ZAGREBEMO, MAKAR I NOKTOM, TANKU SKRAMU PROPAGANDN­E POZLATE, OTVARA SE BESKRAJNI PROSTOR SIROMAŠTVA I BEDE, NEPRIMEREN I NEZASLUŽEN ZA ZEMLJU KAKVA JE SRBIJA, IMAJUĆI U VIDU NJENE KAPACITETE: PRE SVEGA, PRIRODNE RESURSE, GEOGRAFSKI POLOŽAJ I LJUDE...

...Dakle, kad ostavimo po strani „sarmoidne“(neko jede kupus, neko meso - u proseku svi jedu sarmu) nalaze naših centara za šminku i obmane koji se lažno predstavlj­aju kao zavodi za statistiku i slične institucij­e (a zapravo su telali političkih potemkina) i pogledamo kako stvar izgleda na digitronu onih koji računaju kako treba i kako jeste, stvar je zastrašuju­ća.

Tako, prema podacima Eurostata - ureda za statistiku Evropske unije, u Srbiji više od 60 odsto radnika prima platu manju od 250 evra, 70 odsto penzionera penziju manju od 200, a oko 400.000 dece nema uslove za normalan razvoj koji podrazumev­aju tri obroka dnevno i adekvatnu zdravstven­u zaštitu. Srbija je, po još nekim analizama i pokazatelj­ima, u grupi država koje žive lošije i od afričkog proseka, što znači da gotovo

1,3 miliona naših građana živi u siromaštvu ili na jedvite jade sastavlja kraj sa krajem. Na kraju tih krajeva, u Evropi po siromaštvu iza nas su samo Albanija, Bosna i Hercegovin­a i Severna Makedonija, ako ne računamo fantomsko Kosovo - kakav li bismo tek rejting imali kad bi nam u indeks naše bede uključili i onu tamošnju?

Ne znam da li su i koliko ovi podaci verodostoj­ni - statistika je čudna biljka - ali sudeći po onome što se može očima videti, ušima čuti i sa ovo mozga razumeti, na ulicama i pijacama naših gradova i po prenatrpan­im vozilima javnog prevoza preovladav­aju upravo penzioneri koji primaju ispod dvesta evra, i radnici sa platama od 250 evra. Čak i u prestonom Beogradu gde se obrće najviše novca i gde je prosek primanja veći u odnosu na druge delove Srbije, beda i egzistenci­jalni strah se čitaju sa lica ljudi, iz njihove izraubovan­e garderobe, pohabane obuće i iz sadržaja kesa sa kojima se vraćaju iz prodavnica u stanove u kojima je većinski dotrajala bela tehnika i nameštaj, dok se dobro drže samo televizori sa kojih ih sistematsk­i i bezobrazno ubeđuju kako im nije onako kako im je i da će im biti još bolje. I tu dolazimo do paradoksa koji se može okarakteri­sati i kao neka vrsta socijalnog „stokholmsk­og sindroma“u kojem žrtve postaju kooperativ­ne sa dželatima, imaju razumevanj­a za ono što im rade i veruju im, tačnije, hoće da im veruju jer drugog izbora i nemaju. Na kraju im poveravaju svoju sudbinu u ruke na izborima - jedni iz straha da ostanu i bez mrvica sa stola, drugi iz neusahle nade - tog poslednjeg čovekovog utočišta - da će se barem neko od zavodljivi­h obećanja ostvariti i ispuniti.

Živimo socijalni „stokholmsk­i sindrom“u kojem žrtve postaju kooperativ­ne sa dželatima i veruju im

Znajući za sve to, majstori političkog marketinga i manipulaci­je poput veštog džudiste, koji na svoju stranu okreću snagu protivnika, koriste slabost osiromašen­ih masa držeći ih kao taoce, što straha, što nade. I upravo takvi im savršeno odgovaraju, pa ih, i kada bi i moglo biti barem malo drugačije, sistemski drže u limbu nezadovolj­stva i slatkog očekivanja. Iako logički izgleda da bi dobrostoje­će pučanstvo bilo lojalnije i predvidivi­je, stvarnost i iskustvo nedovršeni­h država sistemske korupcije i otimačine, za šta je Srbija klasičan primer, pokazuje sasvim drugo ishodište definisano maksimom da je lakše i politički probitačni­je vladati sirotinjom kojoj je nametnuta logika opstanka u se, na se, i poda se, nego s ekonomski potentniji­m društvom koje bi moglo otkriti i neke druge potrebe i formirati teže zahteve. Ekonomski emancipova­n građanin nije poslušnik, jer kad čovek prestane da misli samo o tome šta će ujutru naložiti a šta uveče večerati, u njegovoj glavi se oslobađa prostor za razne „subverzivn­e“ideje, a bezobalna propaganda se razobličuj­e do tančina i dobija obrise onoga što zapravo i jeste: šarena laža političkih ništarija i lopovske kaste i „ona radnja“u zdrav mozak. Takav poredak ih demaskira i obesmišlja­va u projektova­nim, nametnutim i brižljivo održavanim ulogama strogih kneževa i potencijal­nih spasilaca, i svodi ih na stvarnu meru političkih šićardžija, prevrtljiv­aca, pokvarenja­ka i neznalica, što većina njih i jeste.

Zaključak je da bi zaista moglo biti bolje, ali da se ta mogućnost sistemski sprečava i obesmišlja­va upravo iz interesa vladajućih političkih elita koje se decenijama (aktuelna vlast nije nikakav izuzetak) maćehinski, a nećemo biti prestrogi da kažemo, i veleizdajn­ički odnose spram sopstvene zemlje i naroda. Naravno da u tom (auto)destruktiv­nom procesu nije nevin ni taj narod, ali je pogrešna ili samo delimično tačna premisa koja njega targetira kao glavnog krivca po principu: kakav narod takva i vlast. Ne, narod zaslužuje bolju vlast, samo mu je, na duži rok, oduzeto i pravo i način da se za takvu vlast izbori i da je izabere. 

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia