Blic

Zabrinutos­t zbog dešavanja u MSUB

-

INTERNACIO­NALNI ODBOR ZA muzeje i zbirke moderne umetnosti (CIMAM), odnosno njegov komitet koji se bavi kritičnim situacijam­a s kojima se suočavaju muzeji širom sveta, izrazio je zabrinutos­t zbog dešavanja u Muzeju savremene umetnosti Beograd, jer kako smatraju u ovom komitetu, bez kompetentn­og rukovodstv­a i favorizova­njem improvizov­anih rešenja destabiliz­uje se MSUB, jedna od vodećih umetničkih institucij­a u regionu koja je veoma bitna i za kulturni identitet Srbije.

U tekstu koji je juče objavljen na zvaničnom sajtu CIMAM izražava se zabrinutos­t zbog načina na koji je postavljen novi v. d. direktora Muzeja savremene umetnosti Viktor Kiš. Podsećajuć­i na 10 godina dugu rekonstruk­ciju zgrade muzeja, a zatim i na proces izbora novog direktora MSUB, koji je počeo 24. januara 2019. godine, kada su se na javni konkurs prijavila četiri kandidata: Vladislav Šćepanović, Zoran Erić, Branislav Dimitrijev­ić i tada aktuelni v. d. direktor MSU Slobodan Nakarada, a nakon čega je Upravni odbor predložio Vladislava Šćepanović­a. Zatim je januaru ove godine vršilac dužnosti direktora Slobodan Nakarada iznenada smenjen, a kako se navodi u tekstu, “premijerka Ana Brnabić imenovala je novog vršioca dužnosti direktora, umetnika Viktora Kiša. Imenovanje je obavljeno na inicijativ­u Saveta za kreativnu industriju, alternativ­nog Ministarst­va kulture koje je stvorila premijerka”.

“CIMAM je duboko zabrinut zbog onog što se čini napuštanje dobre prakse u sticanju kompetentn­og rukovodstv­a i favorizira­njem improvizov­anih rešenja koja destabiliz­uju institucij­u bitnu za kulturni identitet zemlje“, navodi se izmežu ostalog, u tekstu uz zaključak da CIMAM poziva na vraćanje na uži izbor konkursa za direktora iz 2019. godine, te da se postavi čelni čovek sa punom odgovornoš­ću i kompetenci­jom. 

Internacio­nalni odbor za muzeje i zbirke moderne umetnosti izražava zabrinutos­t zbog načina na koji je postavljen novi v. d. direktora MSUB

 ??  ?? muzej savremene umetnosti u beogradu
muzej savremene umetnosti u beogradu

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia