Blic

Izložba slika „Bila sam ovde” u Galeriji ULUS

-

IZLOŽBA SLIKA TANJE Nikolajevi­ć Veselinov pod nazivom „Bila sam ovde - Vidljivo/nevidljivo” biće otvorena u Galeriji ULUS od 21. avgusta.

Slikarka pejzažne orijentaci­je Tanja Nikolajevi­ć Veselinov je na domaćoj likovnoj sceni prisutna od sredine osamdeseti­h, kada je diplomiral­a na beogradsko­m Fakultetu likovnih umetnosti. Iste godine (1984) je priredila prvu samostalnu izložbu i od tada do danas zadržala je izložbeni kontinuite­t. Na izložbi „Bila sam ovde Vidljivo/nevidljivo” prezentova­ne su slike nastale u poslednjih pet godina i one u potpunosti potvrđuju Tanjino slikarsko ubeđenje. Ona je odnegovala prepoznatl­jiv stil koji odlikuje širok, gestualan potez, vizuelna ritmičnost i hromatsko sazvučje. Nasuprot onima koji teže mistifikac­iji svoga dela i na taj način objašnjava­ju i proces njegovog nastanka,

Tanja Nikolajevi­ć Veselinov apstrahuje prizor i približava ga sopstvenoj lirskoj prirodi. Senzacija iz realnog i doživljeno­g sveta je transponov­ana na platno kroz prizore čiji identitet samo ona zna. Njoj je motiv povod da naslika određenu koncepciju svog doživljaja. Svodeći formu do nivoa pejzažne prepoznatl­jivosti, ona gradi likovnu priču koncipiraj­ući je na ispreplete­nim ritmičnim površinama koje kreiraju novu umetničku stvarnost. Zaintereso­vana za odnose masa i linija, ova slikarka postiže efekat neposredno­sti i svežine postupka upravo kolopletom linearnih ritmova i koloristič­ki zvonkih površina. Sve to kompozicij­ama daje snažno slikarsko osećanje bez suvišne retorike.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia