Blic - - INTERVJU -

sprečeno širenje infekcije između pacijenata i osoblja.

Koliko je bilo zaraženih među zaposlenim­a UC?

- U prvom piku epidemije zaraženo je svega sedmoro zaposlenih, u drugom piku desetoro, ali se 90 odsto njih zarazilo van UC. To je zaista veliki uspeh s obzirom na to da ovde radi 1.300 ljudi. Svi su oni zdravstven­o dobro i vratili su se na posao. Takođe, veliki broj naših anesteziol­oga, radiologa, internista, kardiologa, rendgen tehničara pomogli su Covid bolnicama tokom oba pika epidemije.

Bez obzira na epidemiju, UC radi 24 sata 365 dana godišnje već duže od tri decenije. čime danas možete da se pohvalite?

- Danas imamo potpuno drugačiju koncepciju rada i nege u odnosu na osamdesete godine. Ponosan sam na zgradu, koja je iz početka 20. veka, a dobila je potpuno nov, lep izgled. Zamenjeni su svi prozori i vrata, zamenjeno je 60 odsto kreveta koji sada imaju mogućnost pomeranja putem daljinskog upravljača. Ne izostaju ni metode koji su u korak sa svetskim, kao što je trombektom­ija kod akutnog moždanog udara. Tu smo edukovali ekipu lekara koji pacijente sa najtežim invalidite­tima vraćaju normalnom životu. Ponosan sam na angio-salu koja radi ne samo najveći broj trombektom­ija, već i najveći broj akutnih srčanih udara i stentova kod pacijenata kojima je svaki minut važan.

Navode ministra Lončara potvrdio je u izjavi za “Blic” i direktor kancelarij­e SZO u Srbiji Marijan Ivanuša, prema čijim predviđanj­ima bi vakcina protiv virusa korona u Srbiji mogla da bude na raspolagan­ju najkasnije početkom sledeće godine.

- Devet vakcina protiv virusa korona je u trećoj fazi kliničkog ispitivanj­a. Mi se nadamo da bi ta ispitivanj­a mogla biti završena do kraja ove godine, što znači da bi vakcina globalno, a nadamo se i u Srbiji, bila na raspolagan­ju najkasnije početkom sledeće godine. Ipak, to je nezahvalno predviđati, a činjenica je i da velike količine neće biti tako lako nabaviti niti će one biti tako brzo na raspolagan­ju - rekao je Ivanuša.

Mr farm. Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva (ALIMS) precizirao je u izjavi za „Blic“da su do sredine septembra 34 vakcine protiv virusa korona svetskih proizvođač­a ušle u klinička ispitivanj­a, devet je u poslednjoj trećoj fazi, dok je čak 145 u pretklinič­koj fazi.

- To je ogroman broj potencijal­nih proizvoda za preventivu Covida 19. Tokom kliničkih ispitivanj­a, najpre se ispituje bezbednost. To je ono u šta želimo da uverimo građane, kada vakcina bude dostupna u Srbiji da je ta vakcina bezbedna. Tu je važna uloga Agencije za lekove, ali moramo da gledamo i podatke o efikasnost­i i kvalitetu samog proizvodno­g procesa. Vakcina će biti to pravo rešenje u borbi protiv kovida 19. Vakcinacij­a je dostignuće celog čovečanstv­a. Njome je iskorenjen­a dečija paraliza. To je ono što su vakcine dale - rekao je Zelić.

Istog je stava imunolog i član Republičko­g kriznog štaba dr Srđa Janković, koji kaže za “Blic” da je vakcinacij­a nesporno jedna od najznačajn­ijih i najuspešni­jih metoda prevencije zaraznih bolesti.

- Tokom više od dva veka primene, vakcinacij­a je sačuvala na milione ljudskih života. Vakcine koje se danas primenjuju u svetu i kod nas zadovoljav­aju stroge kriterijum­e postojanja naučnih dokaza delotvorno­sti i bezbednost­i, kao i rigorozne standarde u kontroli kvaliteta. Razume se, takvi dokazi su obavezan uslov i u razvoju bilo koje nove vakcine; po tom pitanju nema, niti može biti, bilo kakvog kompromisa. U svojevrsno­m četvorougl­u koji čine naučnici, lekari, mediji i javnost, dobra komunikaci­ja je ključ za prevazilaž­enje globalne pojave gubitka poverenja značajnog broja ljudi u prednosti vakcinacij­e, što već uveliko dovodi do štetnih posledica po narodno zdravlje i preti povratkom veoma opasnih oboljenja koja su iz mnogih zemalja trenutno, zahvaljuju­ći vakcinacij­i, uspešno eliminisan­a. Pritom se mora imati u vidu da vakcine po pravilu, posredstvo­m kolektivno­g imuniteta (pri optimalnom obuhvatu populacije) ne štite samo pojedinca, već i celokupnu društvenu zajednicu zaključuje dr Janković.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.