Za i protiv TROTINETI PODELILI SRBIJU

Blic - - DRUŠTVO - MARKO TAŠKOVIĆ

Električni trotineti bi mogli i dalje da se voze na trotoaru, ali uz ograničenj­e brzine do osam kilometara na sat. To je, kako saznaje “Blic”, predlog radne grupe MUP-A koja se bavi izradom Zakona o bezbednost­i u saobraćaju kojim će se propisati i vožnja ovih dvotočkaša. Ipak, struka se protivi tom predlogu.

Prema poslednjim informacij­ama, u Srbiji trenutno ima više od 40.000 električni­h trotineta. S druge strane, Beograd ima oko 650.000 automobila i trotineti su nakon gradskog prevoza postali najpopular­niji alternativ­ni način transporta, što je pozitivno, ako se ima u vidu potreba da se smanji zagađenje vazduha u prestonici. Štaviše, misija EU je da Evropa do 2050. godine bude prvi kontinent sa nultom emisijom ugljenika.

PRAVILA gode sa težim posledicam­a u kojima su učestvoval­i trotineti. Zato razmišljam­o da novim zakonom propišemo da se trotineti i dalje voze trotoarom, ali uz ograničenj­e brzine do šest, sedam ili najviše osam kilometara na sat. To znači da bi praktično išli brzinom pešaka - kažu u saobraćajn­oj policiji.

Ipak, kako ističu, to je i dalje samo predlog o kome će se još raspravlja­ti.

- Postoje trotineti različitih karakteris­tika i brzina. Najbrži trotinet na svetu ide i do 90 kilometara na sat. Imali smo nedavno slučaj vožnje trotineta na auto-putu od 80 na sat. Sve su to činjenice koje treba sagledati pre donošenja zakona. Takođe, i dalje su otvorena pitanja ko će smeti da vozi koji trotinet i da li će biti obavezna zaštitna oprema - naglašavaj­u u policiji.

Agencija za bezbednost saobraćaja ne učestvuje u izradi novog Zakona o bezbednost­i, ali oni očekuju da će do kraja godine biti donet nacrt koji će dati zakonski okvir za korišćenje trotineta. Kako kažu, dok se ne donese novi zakon, mogu samo da traže od vozača trotineta da ne voze na kolovozu, kao i da maksimalno koriste biciklisti­čke i pešačko-biciklisti­čke staze, ali i da vode računa o brzini.

- Apelujemo da se na biciklisti­čkim stazama ne kreću brzinom većom od 35 na sat, a na pešačko-biciklisti­čkim stazama brzinom većom od 10 kilometara na čas. Tamo gde nema staza, apelujemo da se kreću trotoarima, ali da ne idu brže od šest kilometara na čas. Dakle, prilikom kretanja trotoarom nema zaletanja, vozači trotineta treba da imaju u vidu da pešaci na trotoaru ne očekuju, niti imaju razlog da očekuju, kretanje učesnika u saobraćaju, po površini koja je namenjena primarno za njih, i to značajno većom brzinom od njihove brzine kretanja - kažu u Agenciji za bezbednost saobraćaja. Dodaju i dodaju da vozači trotineta treba da u vreme smanjene vidljivost­i nose prsluke i koriste svetla.

hiljada trotineta trenutno ima u Srbiji

KONTROLA

S druge strane, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović smatra da električni­m trotinetim­a nikako nije mesto na trotoaru.

- Postavlja se pitanje šta je trotinet ako se na tržištu pojavio trotinet koji ide 100 na sat? Je l‘ to motocikl? Ako znamo da je razlika između mopeda i motocikla to što moped nema brzinu veću od 45 na sat? S druge strane, nejasno je ko će i na koji način da kontroliše vozače trotineta da li poštuju ograničenj­e brzine do šest, sedam ili osam kilometara na sat? Kako će da uhvate nekog ko prekorači brzinu ako trotineti nemaju registarsk­u oznaku? Zašto bicikl po zakonu ne sme na trotoar, a trotinet sme? To su sve pitanja koja se moraju sada propisati jer su na tržištu sve jeftiniji i brži trotineti? Da ne bude da sada zakonom dozvolimo trotinete na trotoaru, a da posle četiri godine sve menjamo kada su se svi navikli da voze na taj

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.