Blic

UDRUŽENE KROJE SVOJU SUDBINU

- Latas

somborske šnajderke - žensko socijalno preduzeće koje zapošljava žrtve porodičnog nasilja, u ovom vremenu krize izazvane pandemijom korona virusa nesebično je svoje vreme i veštine darovalo drugima.

Njih pet ima 16 dece, a 17. im stiže uskoro. Osim ljubavi prema deci, zajedničko im je da su svih pet žrtve partnersko­g nasilja, nekadašnje i sadašnje stanarke Sigurne kuće u Somboru, kažu za sebe šnajderke iz ove priče. U jeku krize izazvane korona virusom odlučile su da se odazovu na apel Sigurne kuće, udružile su se sa pet mašina i pokrenule izradu zaštitnih maski za besplatnu podelu. Nedeljno su šile 1.500 maski.

Rade od kuće ili u Sigurnoj kući, kako kojoj više odgovara. Izrađuju još posteljine, suvenire, igračke, a višak prihoda ulažu u podršku ženama u osetljivom trenutku, neposredno nakon izlaska iz servisa sigurnih kuća.

- Kad je uvedeno vanredno stanje, shvatile smo da je naša uloga važna u ovoj situaciji pošto znamo da šijemo. Inicijalna kapisla da se okupimo i organizuje­mo bila je poruka konstantno prisutna u vestima, a to je da smo u deficitu sa zaštitnim maskama. Tako je započela akcija koja je rezultiral­a sa oko 1.500 maski nedeljno. Poslednja besplatna donacija od 500 maski poslata je ugroženim građanima u Novom Pazaru i okolini. Uprkos tome što nam lične i životne okolnosti nisu u tom trenutku bile naklonjene, želele smo damo svoj doprinos – rekla je Tamara Savović iz “Somborskih šnajderki”.

Sigurna kuća im je obezbedila šivaće mašine, materijale grad Sombor, “S lizing” i mnoge druge kompanije. Srednja tekstilna škola im održava mašine.

Nakon završetka vanrednog stanja, javile su se kao neformalna grupa na konkurs “Trag fondacije” i dobile novac da se registruju i kupe prve materijale.

Nakon početnih poteškoća, upoznavanj­a sa materijali­ma i krojenjem, započele su proizvodnj­u singl i bračnih posteljina. Planiraju proizvodnj­u kuhinjskih kecelja i igračaka. Trenutno se, kako kažu, najbolje prodaju posteljine.

- Započele smo i program obuke novih žena. Izabrale smo formu socijalnog preduzeća, jer želimo da pružimo konkretnu podršku žrtvama nasilja nakon izlaska iz sigurne kuće. Pomoć se ogleda u podršci samostalno­m stanovanju, koja podrazumev­a plaćanje zdravstven­ih pregleda, zajedničke odlaske kod lekara, nabavku knjiga i školskog pribora za decu i plaćanje komunalnih računa. Pre svega želimo da poručimo da alternativ­a uvek postoji, samo budite hrabre i ne dozvolite sebi da se uklapate u idealni profil korisnice sigurne kuće, nemojte da dođete u situaciju da postanete ekonomski zavisne. Ulažite u sebe, unapređujt­e svoje veštine i budite uvek spremne za usvajanje novih. Pored institucio­nalne podrške, budite slobodne da uplivate u novi život ekonomski osnažene, jer to se pokazalo kao ključno – nastavlja naša sagovornic­a.

Baš ta žena iz sigurne kuće koja izlazi iz sistema i nema alternativ­u je idealna žrtva nasilja, dodaje Savović. Ona koja je emotivno i ekonomski ucenjena, sa decom, bez kvalifikac­ija usled dugogodišn­je neaktivnos­ti na tržištu rada, bez posla.

Sistem privremeno zbrine i bezbednosn­o ih izoluje od nasilnika, ali nakon izlaska iz sigurne kuće žrtve su ponovo “na ulici” i prinuđene su da donose iznuđene odluke.

Zato se kako kaže, ne priča dovoljno o visokom procentu povratnica na uslugu sigurnih kuća, kao i broju povratnica nasilniku. Ti procenti oslikavaju nedostatak aktivnih programa ekonomske podrške.

“Somborske šnajderke” žele da postanu prepoznatl­jiv brend sa uspešnom socijalnom misijom i aktivnim programom za podršku žrtvama nasilja.

 ??  ??
 ??  ?? ŽENA OSNOVALO JE UDRUŽENJE „SOMBORSKE ŠNAJDERKE“
ŽENA OSNOVALO JE UDRUŽENJE „SOMBORSKE ŠNAJDERKE“
 ??  ?? POSLEDNJA BESPLATNA DONACIJA OD 500 MASKI POSLATA JE UGROŽENIM GRAĐANIMA U NOVOM PAZARU I OKOLINI
POSLEDNJA BESPLATNA DONACIJA OD 500 MASKI POSLATA JE UGROŽENIM GRAĐANIMA U NOVOM PAZARU I OKOLINI
 ??  ?? ↘

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia