Blic

VELIKI KAPITAL STOJI IZA TERORISTA

-

Galijaševi­ć kaže da i pri komitetu Savetu bezbednost­i postoje kosolidova­ne liste teroristič­kih organizaci­ja koje deluju na Zapadnom Balkanu.

- Ne samo da se oni skrivaju i da se u značajnoj meri vraćaju, ovo je veća politika, veći kapital koji stoji iza njih i čini mi se da Europol sa pravom upozorava. To ne čine samo oni, već to vidimo i na Komitetu za protivtero­rizam pri Savetu bezbednost­i UN, gde pored saopštenja, postoje i kosolidova­ne liste koje Savet bezbednost­i osvežava svakoga dan i gde možemo videti koje organiazac­ije deluju na Zapadnom Balkanu i već 20 godina se ukazuje na njihove veza sa teroristim­a - zaključuje Galijaševi­ć.

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia