Blic

ALEKSIĆ OPTUŽEN ZA ČETIRI SILOVANJA

Potvrđena optužnica protiv samozvanog profesora glume Miroslava Aleksića

- BOJANA BOGOSAV

Krivično vanpretres­no veće Višeg suda u Beogradu, na sednici veća održanoj u utorak, potvrdilo je optužnicu samozvanog profesora glume Miroslava Mike Aleksića zbog silovanja i seksualnog zlostavlja­nja učenica kojima je predavao.

Kako je saopšteno iz Višeg suda u Beogradu, ispitujući optužnicu Višeg javnog tužilaštva, krivično vanpretres­no veće je ostalo na stanovištu da prikupljen­i dokazi tokom predistraž­nog i istražnog postupka daju dovoljno osnova za zaključak da je okrivljeni opravdano sumnjiv da je izvršio krivična dela koja su predmet optužbe.

Protiv ovog rešenja optuženi i njegov branilac mogu izjaviti žalbu Apelaciono­m sudu u Beogradu u roku od tri dana od dana prijema rešenja.

Aleksiću se na teret stavljaju dva krivična dela silovanja u produženom trajanju, dva krivična dela silovanja, jedno produženo krivično delo nedozvolje­nih polnih radnji i četiri krivična dela nedozvolje­nih polnih radnji, na štetu sedam oštećenih.

Istraga protiv Aleksića sprovedena je zbog 19 krivičnih dela na štetu devet polaznica svoje škole glume od 2008. do 2020. godine, ali je optužen za devet krivičnih dela.

Aleksić je u tužilaštvu negirao da je seksualno napastvova­o pomenute učenice glume u svojoj ško

li, pored ostalih i Milenu Radulović koja ga je prva prijavila policiji, a nakon nje osmelile su se i druge devojke.

Jedna od devojaka je u vreme napastvova­nja bila maloletna, dok su ostale tvrdile da ih je napadao i dok su bile maloletne i nakon punoletstv­a.

Tokom istrage saslušavan­e su žrtve koje je Aleksić seksualno zlostavlja­o, a koje su ispričale kroz kakav su pakao prolazile tokom pohađanja časova glume. Odlukom tužilaštva one su i veštačene od strane neuropsihi­jatara i psihologa, koji su utvrdili da su one trpele “psihičke patnje visokog intenzitet­a”.

Takođe, potvrđena je i verodostoj­nost i validnost njihovih iskaza u kojima su ga optužile da ih je silovao ili polno uznemirava­o.

Klupko užasa počelo je da se odmotava u januaru kada je glumica Milena Radulović u ispovesti za “Blic” otkrila da ju je silovao učitelj glume kada je imala 17 godina. Kako je tada ispričala, to se nije desilo samo jednom. Milena Radulović ispričala je za “Blic” da su ona i nekoliko devojaka, od kojih su neke maloletne, prijavile policiji da ih je silovao ili seksualno uznemirava­o.

- Šest godina sam bila u školi Mike Aleksića kada me je silovao. Imala sam 17 godina. To se nije dogodilo jednom. Ponavljalo se - ispričala je Milena Radulović u razgovoru za „Blic”.

Nakon nje, u javnost je izašla i glumica Iva Ilinčić koja je takođe ispričala strahote koje je doživela u školi glume, a potom su se oglasile i druge Aleksićeve žrtve.

Optuženi Aleksić uhapšen je 16. januara ove godine, nakon čega je na saslušanju negirao navode krivične prijave i optužbe devojaka. Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, sud mu je odredio pritvor, koji mu je do sada više puta produžavan. Poslednji put u junu ove godine zbog bojazni da bi u kratkom roku ponovio krivična dela i zbog uznemirenj­a javnosti.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? MILENA RADULOVIĆ JE PRVA ALEKSIĆA PRIJAVILA POLICIJI U JANUARU OVE GODINE
MILENA RADULOVIĆ JE PRVA ALEKSIĆA PRIJAVILA POLICIJI U JANUARU OVE GODINE

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia