Blic

ĐUROVIĆ MULJAO U KORIDORIMA, A SAD ADVOKATI PRETE NOVINARIMA „BLICA”

- SLAĐANA VUKAŠINOVI­Ć

Dmitar Đurović, bivši direktor “Koridora Srbije”, i njegov tim naložili su navodno izvođačima radova da nabavku materijala za izgradnju putne infrastruk­ture nabavljaju od firme “Europolis plus” po znatno višim cenama od tržišnih, zbog čega je država oštećena za blizu milion evra, saznaje “Blic”.

Tako bar tvrde predstavni­ci dve kompanije koje su angažovali “Koridori” na izgradnji auto-puta, koji su se obratili našoj redakciji, upozoravaj­ući da je taj materijal često bio ispod definisani­h standarda, što je ugrožavalo i kvalitet izvedenih radova na koridoru 10. Po njihovim navodima, privilegov­an, pa čak i monopolist­ički položaj ove firme je trajao od 2013. do sredine 2017. godine, odnosno do završetka mandata Đurovića. U te privilegij­e, ali i štetu koja je napravljen­a državi, navode i to što je kontrolu isporučeno­g materijala obavljao Centar za kvalitet, ćerka firma “Europolisa plus”, koja je svojoj matičnoj kompaniji izdavala i sertifikat­e o ispunjavan­ju standarda od njih kupljenog betonskog i armiranog čelika iako postoje indicije da često za to nisu ispunjaval­i uslove.

Za te tvrdnje dali su na uvid i određenu dokumentac­iju, ali i fono zapis navodnog razgovora Dmitra Đurovića i Vladana Zečevića, za koga kažu da je vlasnik obe firme.

- Od Zečevićevo­g “Europolisa plus” kupovali smo armaturu, ankere i druge proizvode po cenama koje su nekada bile veće od tržišnih od 20 do čak 40 odsto jer nam je to naložio Đurović i njegovi ljudi iako taj materijal nije uvek ispunjavao tražene standarde. Međutim, pošto je kontrolu kvaliteta obavljao Centar za kontrolu, firma koja je takođe u vlasništvu Zečevića, lako je dobijan sertifikat. Motiv za uslovljava­nja izvođača od strane tadašnjeg rukovodstv­o “Koridora” da za partnere angažujemo firme čije su usluge skuplje od tržišnih, bilo je izvlačenje državnih para za interese pojedinaca. Izvođači nisu trpeli štetu od ovakvog dila jer su svi ti uvećani troškovi fakturisan­i “Koridorima” tvrde naši sagovornic­i.

Dmitar Đurović to negira, doduše, posredno, jer nam je izjavu preneo njegov saradnik.

- “Koridori Srbije” sa kompanijom “Europolis plus” nikada nisu potpisali nijedan ugovor u mom mandatu, pa im nijedan dinar nije ni plaćen. Taj odnos je isključivo bio između izvođača i ove firme i Đurović sa tim nema nikakve veze - naveo je Đurovićev saradnik.

U “Koridorima Srbije” pak kažu da su upoznati da je “Europolis plus” bio angažovan u poslovima vezanim za putnu infrastruk­turu.

- Imamo saznanja da je “Europolis”, odnosno “Europolis plus” snabdevao nekim materijali­ma (armatura, ankeri i sl.) izvođače na izgradnji “Koridora 10”, ali nemamo podatke o količinama i

po kojim cenama su nabavljeni. Što se tiče ispitivanj­e hemijskog sastava i mehaničkih osobina betonskog čelika, akreditaci­ju za te poslove, u tom trenutku imala je laboratori­ja

“Europolis” d.o.o. Mesarci. Ona je promenila naziv u Centar za kvalitet d.o.o. Mesarci koji jeste izdavao i sertifikat za kvalitet čelika koji je dobavljan od kompanije “Europolis”, odnosno “Europolis plus” - kažu u “Koridorima”.

 ??  ??
 ??  ?? „Koridori Srbije“sa kompanijom „Europolis plus“nikada nisu potpisali nijedan ugovor u mom mandatu - naveo je Đurović
„Koridori Srbije“sa kompanijom „Europolis plus“nikada nisu potpisali nijedan ugovor u mom mandatu - naveo je Đurović
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia