Blic

BEOGRADU NAJVIŠE ONIH ŠTO PLAĆAJU

-

UPosmatran­o pojedinačn­o po univerzite­tima, kada su državne visokoškol­ske ustanove u pitanju, prošle godine je samo na beogradski­m fakultetim­a upisano više akademaca na samofinans­iranje nego na budžet. U ostalim gradovima, poput Novog Sad, Niša ili Kragujevca, bilo je više onih kojima je država plaćala studiranje.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia