Blic

DANTE, KAN, ŠERIF...

-

U moru internacio­nalnih, domaćih, kratkih, ali i onih imena koje roditelji daju po svojim precima ili pak apostolima, tu su i ona koja se ne sreću svaki dan. Možda su i najneobičn­ija Aura, Duša, Voljena, Lada i Vila za devojčice ili Anđeo, Dante, Nektarije, Kan i Šerif za dečake.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia