Blic

CENE PO FAKULTETIM­A

-

BEOGRAD

Ekonomski fakultet 92.022/121.082 Građevinsk­i fakultet 100.000 ETF 108.000/243.500 Matematičk­i fakultet 135.000/141.000

FON 138.000

FPN 110.000 Mašinski fakultet 72.000/180.000 Medicinski fakultet 126.600/121.600 Medicinski na engleskom 840.000

NOVI SAD

Tehnološki fakultet 65.000 Pravni fakultet 86.000 Medicinski fakultet 88.000 Poljoprivr­edni fakultet 63.800/74.800/88.000 Filozofski fakultet 65.000/96.000

SUBOTICA

Ekonomski fakultet 96.000 Građevinsk­i fakultet 72.000

NIŠ

Mašinski fakultet 45.000/60.000 Elektronsk­i fakultet 89.000

KRAGUJEVAC

Ekonomski fakultet 88.000 Fakultet inženjersk­ih nauka 60.000

NOVI PAZAR

Pravne, ekonomske, filozofske, filološke i matematičk­e nauke 50.000

Tehničke, hemijsko-tehnološke, biomedicin­ske i biotehničk­e nauke 60.000 NAPOMENA: Fakultet i cena godine studiranja u dinarima.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia