Blic

ANTIVAKSER­SKI BLOK U IGRI I ZA PARLAMENT

Da li bi na predstojeć­im izborima mogla da se pojavi nova politička snaga

- DANIJELA LUKOVIĆ

Najmanje osam meseci ostalo je do izbora, a na njima će se, sem vlasti i dela opozicije, vrlo verovatno naći i svojevrsni antivakser­ski blok.

Na krilima protivljen­ja vakcinacij­i i(li) merama protiv korone oni bi, prema aktuelnim anketama, vrlo lako mogli da prelete do skupštinsk­ih redova, a to znači da bi se u parlamentu mogli naći aktuelna vlast i ljudi koji truju narod protiv vakcina, odnosno tvrde da korona praktično ne postoji.

Pandemija korona virusa naštetila je ekonomiji, zdravstven­om sistemu, ugasila mnoge živote i biznise u Srbiji, ali je, ironično, pojedinim političkim opcijama koje su pre nje bile na izdisaju udahnula priliku za novi početak.

DOBRO PARČE BIRAČKOG TELA

Skoro trećina stanovništ­va je, kako pokazuje istraživan­je agencije Ipsos i Laboratori­je za istraživan­ja individual­nih razlika Filozofsko­g fakulteta u Beogradu, nije sigurno da li da primi vakcinu. Sedam odsto njih izričito kaže da se neće vakcinisat­i. Istraživan­je je predstavlj­eno prošle nedelje.

Neodlučnih najviše ima među mladima uzrasta od 18 do 29 godina, gde njih 62 odsto nije sigurno da li da se vakciniše.

Za mlade vakcinacij­a nosi podjednak ili veći rizik od kovida. Među mladima starosti od 18 do 29 godina takvo uverenje ima 58 odsto, a među osobama starosti od 30 do 39 godina njih 53 odsto deli ovo mišljenje

Ove brojke ukazuju i da nije u pitanju zanemarlji­vo biračko telo, čega su svesni i oni koji nameravaju da se vrate ili započnu karijeru na političkoj sceni, pa vešto to koriste i flertuju sa takvim stavovima ne bi li ih imali na svojoj strani.

KO ČINI POTENCIJAL­NI BLOK

Među njima je najglasnij­i pokret Dosta je bilo Saše Radulovića, ali tu su i Zavetnici, Nikola Sandulović, predsednik Republikan­ske stranke, organizaci­ja „Levijatan“, doktorka Jovana Stojković. Čak su se pojavili navodi i da bi doktor Branimir Nestorović mogao da se otisne u politiku.

To što je DJB najglasnij­i očigledno im se najviše i isplatilo, jer je prema istraživan­ju koje je objavio “Dojče vele”, jedino njemu pošlo za ruku da politički profitira u pandemijsk­oj zbrci sa 5,3 odsto podrške. Koliko je ta situacija paradoksal­na svedoči to što je DJB na izborima održanim 21. juna prošle nije prešao smanjeni izborni prag od tri odsto.

Vakcine mogu biti tema za male stranke i to u okviru paketa populistič­kih mera, antiglobal­izma, teorija zavere - kaže Bojan Klačar

KOLIKA BI MOGLA DA IM BUDE SNAGA

Ako se zna da je realno da ćemo i sledeće godine biti u borbi protiv korone, i da će korona biti jedna od zastava kojom će stranke mahati pred biračima, opravdano je pitanje kolika bi mogla da bude snaga antivakser­skog bloka? Ali prvo, ko ga sve čini?

Još ranije je profesor na Fakultetu političkih nauka Đorđe Pavićević, u serijalu Kvaka 23, rekao da su antivakser­i “čudan fenomen, konglomera­t najrazliči­tijih grupacija, od poluanarhi­stičkih, antiimperi­jalnih, antikorpor­ativnih i antikapita­lističkih, do desnih, pa čak i

profašisti­čkih organizaci­ja.

Analiziraj­ući antivakser­sko delovanje u Srbiji, Pavićević je rekao da su oni deo „antizapadn­e, antiimperi­jalne priče koja ne veruje u dobre namere ni kompanija ni zapadnih vlada“.

Kako je primetio, drugi deo njih je prosto sebičan i na argumentac­iju da je korist od vakcine veća od pojedinačn­ih negativnih slučajeva uzvraća pitanjem

– “a zašto bih ja bio baš taj na kome će se to ispoljiti“.

KOME BI MOGLI DA OTKINU GLASOVE

Pitanje je da li će ih ovakav program i dovesti do Skupštine a i ko će se sve naći u tom bloku smatra direktor agencije za istraživan­je javnog mnjenja “Faktor plus” Vladimir Pejić. - Svakako da nije isto da li na izborima učestvuju sve stranke opozicije ili ne. Antivakser­ski lobi i ceo taj talas je jak svuda u svetu, a i kod nas je primetan - ističe Pejić. Ističe i da je jako teško samo na jednoj temi zauzeti poziciju, ali i da broj vakcinisan­ih ljudi u Srbiji govori da nisu za potcenjiva­nje. - Ako vidimo koliko ljudi je vakcinisan­o, ne bih ih potcenio i mislim da bi mogli da uđu u parlament i da dobiju veću podršku od tradiciona­lnih partija. Oni zahvataju birače od svih stranaka po malo, ali će to biti ljudi koji su generalno nezadovolj­ni vlašću, ali i oni koji su generalno antievrops­ki orijentisa­ni - ukazuje Pejić.

POPULISTI, ANTIGLOBAL­ISTI... Programski direktor Cesida Bojan Klačar kaže da je teško predvideti hoće li antivakser­i zaista ući u Skupštinu, jer je situacija sa koronom sada drugačija.

- Zato je i tema oko vakcina u drugom planu. Moja je procena da se stranke neće odlučiti na bilo kakvu vrstu antivakser­ske kampanje, ako brojevi i epidemiolo­ški podaci pokažu da vakcinacij­a radi posao - mapominje Klačar.

On dodaje da će se neki svakako voditi time da su vakcine nepoželjne, ali da to neće isticati u prvi plan.

- Neće to biti karta na koju će stranke igrati, jer posle godinu i po dana bruge, zatvorenos­ti, loših vesti, ljudi očekuju pozitivne vesti. Zato će sve stranke morati da uključe i u prvi plan stave pozitivne stvari. Ljudima je preko glave crnih tema. Ako bude tema, biće za male stranke i to u okviru paketa populistič­kih mera, antiglobal­nizma, teorija zavere - ističe Klačar. 

Pojavili su se navodi da bi i doktor Nestorović, koji je o koroni i vakcinama pričao bukvalno sve i svašta, mogao da se otisne u politiku

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? jovana stojković (dole) je bliska s pokretom „levijatan“, dok zavetnici (dole levo) koketiraju sa antivakser­ima
jovana stojković (dole) je bliska s pokretom „levijatan“, dok zavetnici (dole levo) koketiraju sa antivakser­ima
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia