Blic

HOĆE LI TROTINETI BITI ZABRANJENI NA TROTOARIMA?

Električni trotineti apsolutni su hit ovog leta u gradovima širom Srbije, voze ih i stari i mladi, ali ljubitelje ovih dvotočkaša zakon i dalje ne prepoznaje pa za njih važe samo preporuke umesto pravih pravila i propisa.

- ZLATKO ČONKAŠ

Godinama se najavljuje da će ova oblast biti rešena novim Zakonom o bezbednost­i u saobraćaju, ali se rešenja odlažu, a čini se i da su mišljenja ljudi iz struke poprilično različita.

- Agencija za bezbednost saobraćaja angažovala je eksperte sa Saobraćajn­og fakulteta u Beogradu da urade studiju u kojoj su analiziran­i zakoni iz zemalja EU i drugih koje su ovu oblast regulisale, te smo uzimajući u obzir primere dobre prakse došli do zaključka da je najbolje da se izmene zakona urade po primeru Slovenije. Dakle, najbliži smo rešenju da se vožnja trotineta dozvoli po trotoaru i to maksimalno­m brzinom od pet ili šest kilometara na sat, a zatim i po biciklisti­čkim stazama uz ograničenj­e brzine – objašnjava za „Blic“ direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Duško Pešić, koji kaže da su električni trotineti svakako jedna od bitnih stavki koje će biti obuhvaćene izmenama zakona.

Studijom su prema njegovim rečima obuhvaćene i tehničke performans­e trotineta te je razmatrano i ko bi sve smeo da ga koristi, budući da na ulici možemo sresti i decu na trotinetim­a.

- Sve smo bliži i odluci da će svi vozači trotineta morati da polažu PSP test (poznavanje saobraćajn­ih propisa) te da će morati da budu propisno osvetljeni i verovatno da nose zaštitnu opremu kao što su kacige, što je trenutno samo preporuka. Prema nekim istraživan­jima, kod vozača trotineta čak 47 odsto povreda prilikom nezgoda bilo je u predelu glave, te smatramo da je neophodno da kaciga bude obavezujuć­a – ističe Pešić uz napomenu da bi Agencija trebalo do kraja meseca da dobije konačnu studiju od Saobraćajn­og fakulteta te da će na osnovu nje doneti konačan sud kako bi detaljno dala predlog za sve oblasti.

To znači da će se vozači električni­h trotineta i dalje voditi kao pešaci, biciklisti ili skejteri,

Prof. dr Boris Antić sa Saobraćajn­og fakulteta u Beogradu kaže da je na radnoj grupi formiranoj za izradu zakona bilo raznih predloga, pa i onih kojima bi se vožnja električni­m trotinetim­a potpuno zabranila kao u Velikoj Britaniji.

- Trenutno smo najbliži tome da se trotineti zabrane na trotoarima kada već njima ne mogu da se kreću ni biciklisti. Trotinetim­a bi onda preostale biciklisti­čke staze sa ograničenj­em brzine, a ako ni taj predlog ne bude prihvaćen, ostaje mogućnost da im se dozvoli kretanje kolovozom i to na jedan metar od ivičnjaka. Rade se razne

Ako se dozvole na trotoarima, ko će kontrolisa­ti da li se kreću propisanom brzinom

studije i istraživan­ja, te će radna grupa sve uzeti u obzir i doneti najbolje rešenje – ističe Antić.

Direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović smatra da električni­m trotinetim­a nikako nije mesto na trotoaru.

- Postavlja se pitanje šta je trotinet ako se na tržištu pojavio model koji ide 100 km na sat? Je l’ to motocikl? Ako znamo da je razlika između mopeda i motocikla to što moped nema brzinu veću od 45 na sat? S druge strane, nejasno je ko će i na koji način da kontroliše vozače trotineta da li poštuju ograničenj­e brzine do šest, sedam ili osam kilometara na sat? Kako će da uhvate nekog ko prekorači brzinu ako trotineti nemaju registarsk­u oznaku? Zašto bicikl po zakonu ne sme na trotoar, a trotinet sme? To su sve pitanja koja se moraju sada propisati jer su na tržištu sve jeftiniji i brži trotineti – objašnjava Okanović za „Blic“.

Podseća i da je saobraćajn­a infrastruk­tura u Srbiji razvijana u skladu sa klasičnim saobraćaje­m koji ne prepoznaje električne trotinete tako da se postavlja i pitanje da li ih uopšte i dozvoliti.

- Trenutno bez nedoumice možemo zaključiti da ne postoji nijedan razuman razlog da se trotineti kreću trotoarom. Ukoliko se to dozvoli, pešacima ste oduzeli sve. Onda oni moraju da se okreću kuda god krenu i da se plaše da će se sa nekim sudariti. Vožnja trotineta je slična vožnji motora. Niko nikoga ne tera da sedne na motor. Vi kada odlučite da sednete na motor, onda preuzimate određeni rizik kao učesnik u saobraćaju, a ukoliko se dozvoli da se trotinetis­ti kreću trotoarom, taj rizik preuzima neko drugi, odnosno pešaci. To mislim da ne smemo dozvoliti. Onda dolazimo i do pitanja ko sme da preuzme rizik pošto vidimo i puno dece na trotinetim­a. Da li onda njima treba zabraniti da ih voze. Mnogo je pitanja koja zahtevaju odgovor i nije sve baš lako regulisati – ističe Okanović.

Pozitivne strane sve veće upotrebe trotineta su, prema rečima stručnjaka, prvenstven­o manje gužve u saobraćaju i manje zagađenje vazduha u gradovima, kao i boravak na otvorenom i veći individual­ni komoditet usled nepostojan­ja potrebe za parking prostorom.

Sa druge strane, električni trotineti predstavlj­aju i novi faktor rizika za povrede, kako onih koji ih koriste, tako i pre svega pešaka sa kojima trenutno dele prostor.

Najmoderni­ji električni trotineti mogu da razviju brzinu i od 100 km/h

n

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia