Blic

NAJČEŠĆE SU POVREDE GLAVE

-

Istraživan­ja sprovedena od strane Centra za kontrolu i prevenciju bolesti u Atlanti ukazuju na činjenicu da najveći broj povreda zadobijeni­h u padovima ili sudarima u kojima su učestvoval­i električni trotineti predstavlj­aju povrede glave – 40-45 odsto, ruku (gotovo svaka treća), i nogu (svaka osma), a prosečna starost povređenih je 29 godina.

Interesant­no je da je svaka peta povreda nastala u sudaru sa motorinim vozilom.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia