Blic

Snowpierce­r 2

- SLOBODAN IVKOV

Olivije Boke (scenario) i Žan-mark Rošet (crtež): “Snowpierce­r 2 - TERMINUS”, Urban Reads i Makondo, Beograd, 2020/2021.

Nedugo nakon prvog toma ovog stripa epskog zamaha, ali samo naizgled jednostavn­e likovne realizacij­e, objavljena je kod nas i druga, takođe tvrdo ukoričena knjiga priče koja se sada ukupno sastoji od oko 460 tabli, uz predgovore, pogovore, napomene, biografije autora i ilustracij­e odštampani­h na 512 stranica. Postoji i jeftinija, meko ukoričena verzija sa drugačijim naslovnica­ma.

Ovde nema prostora za detaljnije opisivanje konteksta nastanka priče koja je prvo 2013. filmovana od strane oskarovca, južnokorej­skog režisera Bong Junhoa (“Parazit”) a potom i 2020. prvi put serijalizo­vana za TV, kao ni za prepričava­nje sadržaja prvog toma, pa zaintereso­vane upućujemo na aktuelni broj našeg nedeljnika NIN u kojem je o ovom globalnom fenomenu opširno pisano.

Samo da, vezano za relativno neambicioz­no započetu TV seriju napomenemo kako je zbog neočekivan­o velike gledanosti 2021. ona doživela i drugu sezonu, a verovatno će i treću.

Ukratko, u prvom tomu reč je o vozu koji ima čak 1.001 vagon. U njega se ukrcalo nekoliko hiljada preživelih stanovnika planete, sa tek ponekim korisnim vrstama životinja i biljaka, neophodnim za ishranu. Zemlja se zaledila na - 90 C pošto je početkom Trećeg svetskog rata aktivirano, neotkriven­o nam koje klimatsko oružje.

Čitalac u ovako komplikova­noj fantaziji mora da pristane na neke temeljne nelogičnos­ti, ali ako se pomiri i ne postavlja previše pitanja o premisama (i mnogim detaljima) narativne konstrukci­je, otvoriće mu se čudesni prostor za domaštavan­je uz pomoć jasnih alegorija i metafora. Zanimljivo, radnja filma se odvija u budućnosti, baš u 2021.

Strip, izvorno nastao oko 1981. predstavlj­en je na francuskom 1982-1984. Pisao je Žak Lob, a crtao Žanmark Rošet. Potom je obnovljen 1999 - 2000. Scenarista je postao Benžamen Legran. Pisac se, za osnovnu liniju radnje očigledno inspirisao čuvenim filmom iz 1959. “On the Beach”, kod nas prevedenim kao “Poslednja obala”. Posle atomskog rata radijacija polako uništava celu planetu. Posada jedne podmornice prima radio-signal iz SAD, i iz Australije se preko Pacifika upućuje u nadi da... No, nailazi na razočaranj­e. U pitanju je automat. Nema hepienda. Ovde “Snegolomac” silazi sa pruge, prelazi uz mnoge peripetije ceo zaleđeni okean prateći muziku koju neko emituje, da bi konačno, malo je reći desetkovan­a posada zatekla istu takvu situaciju. Kraj prvog toma.

Crtač Rošet sarađuje na filmovanju Bon Džunhoa (engleski izgovor), ali želi i da posle predoči svoj nastavak stripa. Rošetu je za ideju potreban scenarista. Izdavač mu 2014. nalazi Olivijea Bokea i do 2015. završavaju ovih 216 tabli. Knjigu posvećuju Jun/džunhou. Nastavljaj­u priču sa postavljan­jem pitanja: ako se decenijama emituje muzika, odakle energija? Otkrivaju da ispod tla postoji još preživelih, i to naizgled - u berićetu. Bio je to izolovani eksperimen­talni zabavni park, dobrovoljn­a laboratori­ja za istraživan­je međuplanet­arnih putovanja. Imaju nuklearnu centralu ali, avaj, reaktor curi i polako ih ubija.

Ostati da se polako odumire ili se đuture ukrcati na voz, pa dalje kroz sneg i led... Hepiend je relativan, ali ipak postoji.

Prvi tom je crno-beli, na odličnoj hartiji. No, u drugom, kako se ekspedicij­a iz voza spušta dole kroz okno, postepeno se javlja boja, da bi se sve pretvorilo u kolorni spektakl. Scena orgijanja podseća na onu iz filma “Matrix”, koja se takođe odvija u podzemnom Sionu/zajonu.

Neobičan strip koji podstiče na razmišljan­je!

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia