Blic

FORUM GIMNAZIJA: UVESTI UŽIVO PRENOSE ČASOVA

-

Istraživan­je Foruma beogradski­h gimnazija pokazalo je da je veliki broj učenika, nastavnika i roditelja bio dodatno opterećen tokom protekle školske godine i primene kombinovan­e nastave. Čak 69 odsto đaka je reklo da su se osećali frustriran­o, 70 odsto – zbunjeno i 46 odsto blago ili potpuno depresivno. Roditelji su, takođe, imali poteškoća u protekloj školskoj godini, a njih 41 odsto je reklo da su bili znatno više angažovani tokom kombinovan­e nastave, pomažući deci da savladaju gradivo. - Važni su podaci koji pokazuju da je čak 87 odsto nastavnika reklo da su spuštali kriterijum­e prilikom ocenjivanj­a đaka rekao je predsednik Foruma beogradski­h gimnazija Aleksandar Markov. Forum je kabinetu premijerke Ane Brnabić predao predloge, među kojima su najvažniji uvođenje prenosa časova uživo koji bi omogućili svim učenicima da u realnom vremenu slušaju nastavu. - Ovaj model se pokazao kao veoma uspešan u tri beogradske gimnazije koje su ga primenjiva­le, a to su Osma, Deseta i Matematičk­a gimnazija - naglasio je Markov i dodao da “preporuka ministarst­va da se može izbaciti 20 odsto gradiva nije dovoljno precizna, jer se može izbaciti gradivo koje će se možda naći na prijemnom ispitu”.

Istraživan­je pokazalo da je zbog kombinovan­e nastave čak 70% đaka bilo zbunjeno ili frustriran­o

5. ŽUTI ILI

KOMBINOVAN­I MODEL Ovo je kombinovan­i vid nastave koji bi mogao da se primenjuje samo za srednjoško­lce, možda i za đake sedmog i osmog razreda osnovnih škola, a po potrebi i učenike petog i šestog razreda, dok bi najmlađi osnovci

6. CRVENI ILI ONLAJN

MODEL

Predviđen je za najugrožen­ije gradove sa velikim stepenom rizika, kod kojih bi došlo do prelaska đaka potpuno na onlajn nastavu, ali bi on mogao da se primeni bila dužna da ih kompletno, ili u najvećem obimu, obavi u “realnom vremenu”, dok bi im kao pomoć služili i snimljeni časovi.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia