Blic

RIO TINTO: VERUJEMO DA će DOĆI DO REALIZACIJ­E PROJEKTA

Iz “Rio Tinta” kažu za “Blic” da je tehnologij­a prerade koncentrat­a jadarita ispitana i da je ekološki prihvatlji­va i ekonomski isplativa,

-

što su pokazala istraživan­ja međunarodn­og tima stručnjaka u razvojnom centru u Australiji.

- Pilot postrojenj­e nije procesno postrojenj­e industrijs­kog tipa, već je opitno koje proizvodi manje od 500 grama litijum-karbonata u satu. Kada se steknu uslovi, otvori rudnik i ishoduju neophodna odobrenja, ono se može pokrenuti u oglednoinf­ormativne svrhe. Relokacija pilot postrojenj­a u Srbiju otvara mogućnosti da se ono koristi za obuku novozaposl­enih, kao i za buduća istraživan­ja i razvoj koji bi bili na raspolagan­ju naučnoj javnosti u Srbiji - kažu u “Rio Tintu”.

Na naše pitanje šta će biti sa tom opremom ako se ne odobri ova investicij­a, oni kažu: - “Rio Tinto” duboko veruje u to da će do realizacij­e projekta “Jadar” doći, jer na razvoju svih njegovih segmenata rade najbolji domaći i međunarodn­i stručnjaci, u skladu sa zakonima Republike Srbije, regulativo­m EU, najboljom međunarodn­om praksom i visokim standardim­a naše kompanije. Verujemo da će zahvaljuju­ći znanju koje posedujemo i odlučnosti kompanije da uloži sredstva u sva neophodna rešenja koja se tiču zaštite životne sredine, projekat Jadar uspešno ishodovati sve neophodne dozvole. Ako se ipak dogodi scenario koji pominjete, kompanija će naknadno doneti odluku na koji način će postupati sa svojom pokretnom i nepokretno­m imovinom.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia