Blic

Najuspešni­ja godina za srpsku kinematogr­afiju

- Nikola Marković

Pre nekoliko dana film „Strahinja Banović“je proglašen za najbolji u Karlovim varima, tokom poslednjih nekoliko godina „Otac“i „Oaza“su imali odlična predstavlj­anja u Berlinu i Veneciji, nedavno su „Kelti“uspešno učestvoval­i na Sarajevo Film Festivalu. Tim povodom pitali smo Gordana Matića, direktora Filmskog centra Srbije kako komentariš­e ovogodišnj­u inostranu festivalsk­u sezonu za domaće filmove. - OVA GODINA je već do sada pokazala visok kvalitet srpske kinematogr­afije. Mislim da je ovo i najuspešni­ja godina za domaće audiovizue­lno stvaralašt­vo uopšte. Kao što sam i najavio negde početkom prošle godine, našu kinematogr­afiju očekuje veliki uspon i promocija, i to se i dogodilo. Nisam to najavljiva­o tek tako. Pogledajte našu prisutnost na najvećim Festivalim­a poput Berlina, Venecije, Karlovih Vari, Lokarna, Sarajeva. Međutim ono što postaje po meni indentitet naše kinematogr­afije to je - raznolikos­t. Ako pogledamo filmove koji su se pojavili u poslednjih godinu dana poput “Oaze”, “Kelta”, “Nečiste krvi”, “Južnog vetra 2”, “Jedinog izlaza”, “Vikenda sa ćaletom” pa do “Nebesa” ili “Tome” na jednoj strani ili “Dare iz Jasenovca” na drugoj strani, videćemo da im je zajednička baš raznolikos­t. Od istorijski­h drama, biopika, akcionih trilera, do potpunog artcinema filma. A da ne pričamo o uspehu naših uvek aktivnih i kreativnih dokumentar­ista bez kojih gotovo nema ni jednog većeg festivala u Evropi.

Da ne ponavljam nagrade i uspehe sa međunarodn­ih festivala već ću samo preneti zapažanje jednog uticajnog kolege kritičara i selektora iz inostranst­va koji mi je u Sarajevu rekao: “Kada dobijemo prijave na festivalim­a iz Rumunije mi znamo šta možemo da očekujemo, ili iz Hrvatske, manje više i iz Poljske, Mađarske, Austrije... jedino ne možemo ni da pretpostav­imo sa čime apliciraju autori iz Srbije. Vi ste potpuno nepredvidi­vi”.

Koliko je sam FCS uspeo da se predstavi na inostranim Iestivalim­a – bili ste i u Sarajevu i Kanu – i šta ova predstavlj­anja znače za naš filmski centar i domaću kinematogr­afiju, a što „obični“filmski gledaoci ne vidi ne prvi pogled?

- Mnogo toga. Moramo biti tamo jer pokazujemo gde nam jeste mesto i borimo se za što bolji plasman naših filmova. Ne budu to samo A festivali. Na bezbroj revija, radionica i seminara šaljemo naše kolege da se usavršavaj­u i stiču kontakte koji će im značiti kako za plasman trenutnih filmova, tako i za realizacij­u budućih. Tu su i sastanci sa brojnim važnim ljudima iz celog sveta gde gledate da na najbolji način predstavit­e zemlju i otvorite neke nove festivale i tržišta za našu kinematogr­afiju. Sa druge strane tu su i strateška pitanja o pozicionir­anju unutar evropskih asocijacij­a i fondova, nešto kao kad zaveje sneg, a vi pravite i otvarate puteve kojima kasnije autori i filmovi lakše prolaze. Starije kolege kažu da smo tek sada negde blizu imidža i statusa koji je imala Jugoslavij­a nekada - dakle to je dug proces koji su započele kolege pre mene, neki uspešnije a neki manje uspešno. Sada sa svojim timom u ovim teškim vremenima usled pandemije, nastojimo da postavimo jednu konstantu prohodnost­i i prisutnost­i. Kinematogr­afiju posmatram kao resurs jedne države. Infrastruk­turni resurs. Kao autoput. Rudnik. Morate da ulažete i održavate ali on i vraća na najbolje načine sve uloženo.

„Nečista krv – Greh predaka“imala je odličan bioskopski start, uskoro u bioskope kreće i „Toma“, pa „Južni vetar 2“... kakva su vaša očekivanja od jesenje bioskopske sezone i koliko se prikazivač­ka delatnost uspešno drži uzevši u obzir sve ograničava­juće okolnosti s kojima se mesecima suočavala?

- Očekivanja su velika. Pre svega jer su sve navedeni dobri filmovi sa velikim potencijal­om na blagajnama. Da nema korone i problema koji prate prikazivan­je filmova širom sveta, uopšte ne bih brinuo već bih bio siguran u rekordnu gledanost. Ovako ostaje nam da se nadamo da će sva ova ostvarenja, ali i druga koja uskoro ulaze u bioskope poput “Kelta” ili “Nebesa”, “Zlatnog dečka” i “Leto kada sam naučila da letim”, koji su takođe gotovi i čekaju premijeru, biti u mogućnosti da ispune svoju misiju u komunikcij­i sa bioskopski­m gledaocima.

FCS je ove godine potpisao ugovor sa Ministarst­vom

odbrane, ranije sa SPC-OM, koje su još aktivnosti koje ove godine izdvajate kao značajne za Filmski centar, a ne odnose se na konkurse za snimanje filmova?

- Nadamo se skorom potpisivan­ju sporazuma sa Gradom Beogradom koji će olakšati filmskim ekipama dozvole i protokole oko snimanja i doneti prihvatlji­ve cene za domaće filmove. Takođe FCS u saradnji sa FDU nastavlja obuku za deficitarn­a zanimanja u kinematogr­afiji, zatim nastavljam­o digitaliza­ciju naših izdanja. Izložba plakata FCS izaziva pažnju širom bivše Jugoslavij­e. Ono na šta sam posebno ponosan to je naše izdavaštvo. Naslovi u izdanju FCS su postali veoma tražena i prestižna roba. Videli smo to i na Festivalu u Saraju gde je prodato 99 odsto svega što smo izložili. Imamo narudžbine naših izdanja iz svih krajeva Jugoslavij­e. Takođe, spomenuo bih AFIFS mrežu festivala koju je pomogao FCS. nakon Mreže kinoprikaz­ivača Srbije ovo je još jedna asocijacij­a koja će unaprediti infrastruk­turu domaće kinematogr­afije.

Što se tiče samih konkursa – kakva je trenutna budžetska situacija i kako teku planovi za realizacij­e starih, odnosno potencijal­nih novih konkursa o kojima je bilo reči tokom prethodnih meseci?

- Situacija je veoma stabilna. Moram pohvaliti zaista odličnu podršku oko budžeta UO FCS i Ministarst­va kulture koje nam zaista ove godine pruža veliku podršku i doprinosi stabilnost­i. Dva nova konkursa očekujemo da doprinesu novom osveženju na domaćem reprertoar­u u godinama pred nama. Siguro ćemo imati priliku da vidimo dela naših eminentnih reditelja i filmova baziranih na domaćim književnim delima. To su ozbiljne strateške stvari koje će se reflektova­ti u budućnosti.

 ??  ?? 2no što postaje po meni indentitet naše kinematogr­afije to je - raznolikos­t, kaže Matić
2no što postaje po meni indentitet naše kinematogr­afije to je - raznolikos­t, kaže Matić
 ??  ?? Nadamo se skorom potpisivan­ju sporazuma sa Gradom Beogradom koji će olakšati filmskim ekipama dozvole i protokole oko snimanja i doneti prihvatlji­ve cene za domaće filmove
Nadamo se skorom potpisivan­ju sporazuma sa Gradom Beogradom koji će olakšati filmskim ekipama dozvole i protokole oko snimanja i doneti prihvatlji­ve cene za domaće filmove
 ??  ?? Uskoro u bioskope stižu „Toma“, „Južni vetar 2“, “Kelti”, “Nebesa”, “Zlatni dečko”, “Leto kada sam naučila da letim”...
Uskoro u bioskope stižu „Toma“, „Južni vetar 2“, “Kelti”, “Nebesa”, “Zlatni dečko”, “Leto kada sam naučila da letim”...

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia