Blic

TRI DECENIJE ŠVAJCARSKI­H INVESTICIJ­A

-

Ambasador Švajcarske Urs Šmid se osvrnuo na 30 godina od dolaska švajcarski­h firmi u Srbiju.

- Počeli smo od humanitarn­e pomoći 1991. do kolaboraci­onog programa danas koji pokriva širok spektar tema. Investiram­o oko 20 miliona franaka svake godine, i aktivno radimo na širenju digitalnih veština u Srbiji. Cilj nam je podsticanj­e održivog razvoja i podrška odličnim bilateraln­im odnosima - rekao je Šmit i dodao da je Švajcarska u prvoj četvrtini 2021. najviše investiral­a u Srbiji

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia