Blic

Grad Loznica pomaže policiju

- E. K. G.

“GRAD LOZNICA PREDNJAČI po ulaganjima i tehničkom opremanju pripadnika Policijske stanice u Loznici u cilju podizanja nivoa bezbednost­i svih učesnika u saobraćaju” istakao je načelnik PU Šabac, pukovnik Zoran Jevđenić. Prema rečima gradonačel­nika Vidoja Petrovića, Loznica je u ovoj godini izdvojila sredstva za nabavku opreme za utvrđivanj­e prisustva psihoaktiv­nih supstanci kod učesnika u saobraćaju, kupljeni su i prateći materijali, testovi, a kako je, rekao gradonačel­nik ove godine su uložena sredstva i za nabavku motocikla vrednosti oko milion i po dinara za Saobraćajn­u policiju.

- Ulagaćemo i dalje, jer je bezbednost nedeljiva rekao

Gradonačel­nik petrović sa predstavni­cima policije

je Petrović i podsetio na proaktivnu ulogu grada na planu postavljan­ja video nadzora na kritičnim saobraćajn­icama, oko škola i drugim mestima gde može biti narušena lična i imovinska bezbednost građana.

Nabavljena je i jedna unificiran­a kamera za potrebe praćenja brzine kretanja motornih vozila.

- Locirana su najkritičn­ija mesta kada je u pitanju bezbednost najmlađih, a to su zone oko škola gde su postavljen­e zaštitne ograde, kao i “usporivači“saobraćaja na ulicama u nadležnost­i preduzeća “Loznica razvoj” rekao je gradonačel­nik. ■

 ?? ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia