Blic

Srbija 2030. sa šest miliona stanovnika

-

NATALITET U SRBIJI je godinama u dramatično­m padu, a dodatne muke unela je pandemija korona virusa. Prema podacima “Batuta” Srbija je na pragu demografsk­e starosti, pošto je natalitet u 2020. bio najmanji u poslednjih 10 godina, a izvesno je da će ove godine rezultati biti još gori.

Procenjuje se da Srbija trenutno ima manje od 6,9 miliona građana, a da bi do 2030. godine, ako se nešto značajno ne promeni, moglo da nas bude manje od šest miliona!

 ?? ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia