Blic

ZBOG „RIO TINTA“SAD MENJAJU ČAK I TRASU PRUGE!

Posle 100 godina „gradnje“zatražena izmena projekta

- PREDRAG VUJANAC SLAĐANA VUKAŠINOVI­Ć

Da “Rio Tinto” može sve, pa čak i da menja državne odluke i potiskuje zaintereso­vane investitor­e, potvrđuje primer pruge Valjevoloz­nica, čija će trasa zbog potrebe ove kompanije biti promenjena od prvobitno utvrđene, zbog čega Saobraćajn­i institut CIP radi novi projekat, i to na njihov zahtev.

Takvo ponašanje je malo čudno jer ova kompanija još nema nijedan validan dokument od nadležnih institucij­a da će njihov projekat dobiti dozvolu za projekat “Jadar”, odnosno otvaranje rudnika litijuma. Još čudnije je i to što je država dozvolila da se na putu realizacij­e ovog infrastruk­turnog objekta, koji je gotovo bio dogovoren sa kineskom kompanijom CCECC (China Civil Engineerin­g and Constructi­on Company), ”ispreči” imaginarni jadarit, čija eksploatac­ija još nije ni počela.

Blagoslov za to je u januaru prošle godine dalo Ministarst­vo građevinar­stva, saobraćaja i infrastruk­ture, koje je potvrdilo tada za “Blic” da se planirana izgradnja pruge Valjevo-loznica za 2020. odlaže jer, kako su naveli, “potrebno je promeniti trasu ove saobraćajn­ice zbog predstojeć­e eksploatac­ije rude jadarit otkrivene na tom području”.

Samo mesec dana pre toga, o tome nije bilo ni reči jer se u decembru 2019. razgovaral­o sa CCECC da oni nastave gradnju ove pruge između dva grada zapadne Srbije. Tada se činilo da je sve dogovoreno jer je krajem 2019. godine Sun Man, direktor kancelarij­e za Balkan kompanije CCECC, u razgovoru sa tadašnjom resornom ministarko­m Zoranom Mihajlović rekao da se nadaju da će imati prilike da u okviru globalne inicijativ­e “Jedan pojas, jedan put” učestvuju u infrastruk­turnim projektima u Srbiji, posebno u projektu pruge Valjevo-loznica.

Čini se da su ovi pregovori bili ishitreni jer se vrlo brzo ispostavil­o da Kinezi neće graditi ovu prugu, i to zbog interesa druge kompanije, što je nedavno i potvrdio CIP, koji je naveo da je “Rio Tinto” od njih naručio izradu tehničke dokumentac­ije za izmenu trase na delu pruge Valjevo-loznica.

Predstavni­ci ekoloških udruženja iz ovog kraja navode da ih više ništa ne iznenađuje kada je reč o “Rio Tintu”.

- “Rio Tinto” ovakvim potezima pokazuje da je on država u državi i da može da radi šta hoće. Njihovim interesima se sve podređuje, menjaju trasu puta Loznica-valjevo, a vlasti im to aminuju. Neprimeren­o je da lokalna samouprava Loznice usvoji plan detaljne regulacije nove deonice državnog puta i to po meri projekta “Jadar” i kompanije “Rio Tinto”. To se sada radi i sa prugom, pa je logično da se pitamo šta je sledeće. Jesu li oni vlasnici zapadne Srbije, pa mogu da rade šta hoće kažu iz Udruženja “Zaštitimo Jadar i Rađevinu”.

Oni dodaju da su zbog ovakvog bahatog ponašanja “Rio Tinta” zatražili od nadležnih institucij­a da se neke odluke preispitaj­u.

- Tražimo da se van snage stavi prostorni plan grada Loznice, ali i plan posebne namene za projekat “Jadar”. Pored toga, tražimo i da se Ustavni sud pozabavi ustavnošću Zakona o rudarstvu u delu koji omogućava proglašenj­e

“Rio Tinto” ovakvim potezima pokazuje da je on država u državi i da može da radi šta hoće. Njihovim interesima se sve podređuje, menjaju trasu puta Loznicaval­jevo, a vlasti im to aminuju - kažu iz Udruženja “Zaštitimo Jadar i Rađevinu”

 ?? ??
 ?? ?? Zatraženo je od nadležnih institucij­a da se neke odluke preispitaj­u
Zatraženo je od nadležnih institucij­a da se neke odluke preispitaj­u

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia