Blic

“RATNA PRUGA”

-

Treba da se zna da je gradilište pruge Valjevo-loznica zatvoreno još od NATO bombardova­nja, a ova železnička deonica, zamišljena svojevreme­no kao najkraća veza između Srbije i BIH, ima istorijat gradnje duži od 100 godina, noseći neslavni naziv “ratna”, jer su radove na njoj pratili i prekidali oružani sukobi.

Najpre je to bio Prvi svetski rat, pre koga je francuski investitor dobio koncesiju Kraljevine Srbije za taj posao. Nastavak gradnje usledio je pred početak Drugog svetskog rata, ali samo nakratko. Vlada Srbije je prugu kao “kapitalnu investicij­u” nastavila da gradi 1990. godine, ali su radovi po treći put prekinuti zbog izbijanja građanskog rata u SFRJ. Najviše je urađeno tokom 1998. godine, ali je investicij­a prekinuta godinu dana kasnije zbog NATO bombardova­nja, od kada je gradilište napušteno.

javnog interesa za privatne rudarske projekte. Vrlo je važno i da se povuče iz procedure i Zakon o eksproprij­aciji i da se onemogući proglašenj­e javnog interesa za privatne, posebno

rudarske projekte. Ako se to ne uradi, “Rio Tinto” ne samo što će da menja projekte puteva i pruga već sutra može i naše kuće da premešta s jednog na drugo mesto - kažu u ovom udruženju. ■

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia