Blic

Jahorin sa čak 5

-

-AKORINA CENTAR DOBRE ZABAVE I NAJBOOJEG SKIJANJA U OVOJ ZIMSKOJ SEZONI ODUŠEVIĆE POSETIOCE VEOIKIM INIRASTRUK­TURNIM PROJEKTIMA I BOGATIM ZABAVNIM I KONCERTNIM PROGRAMOM.

Olimpijska planina koja iz godine u godinu oduševljav­a turiste ovu zimsku sezonu dočekuje kao ski centar broj n u ovom delu bvrope. pkijaška infrastruk­tura obogaćena je sa R novih instalacij­a vertikalno­g transporta.

Titulu najveće investicij­e Olimpijsko­g centra tokom proteklog perioda ubedljivo odnosi najsavreme­nija gondola moljicei dizajniran­a od strane poznate italijansk­e dizajnersk­e kuće minifarina. mozicionir­ana na najfrekven­tnijoj lokaciji na planinii opremljena najnovijom tehnologij­omi jednako kvalitetni­m kabinama i svetlosnim efektimai raspolaže kapaciteto­m od P.smm skijaša na sati a karakteris­tična je po tome što će skijaši svoje skije unositi unutar kabinei za razliku od većine drugih kabinskih gondola.

r podnožju dondole moljicei tačnije na njenom polazui svi posetitelj­i će imati na raspolagan­ju prodajna mestai kao i druge prateće sadržajei dok će na izlazu istei biti u prilici da posete restoran Olimpijski bari putem toplog tunelai idealnog za one koji nerado staju na skije ili bord. fstoimena staza iznad koje će gondola prevoziti putnike u potpunosti je opremljena za fenomenaln­o noćno skijanjei a u istoj funkcijii skijašima na raspolagan­ju stoji i sidroi čiji se izlaz nalazi na polovini staze moljice.

siše o investicij­ama i koncertima najpoznati­jih stranih i domaćih zvezda za Blic otkriva direktor Olimpijsko­g centra gahorinai aejan ijevnaić. Iza vas je najveći investicio­ni ciklus na Jahorini, šta je to sve izgrađeno u toku leta na ovoj olimpijsko­j planini?

- rz gondolu moljicei izgradnja šestosedne žičare u bajkovitoj oajskoj aolini naš je naredni veliki projekat. fsta je osmišljena i modernizov­ana kao isklopiva šestosedna žičara dužine od Tmm mi koja može da preveze na vrh planine O.4mm skijaša na sati čiji polaz je na platou koji je izgrađen na mestu dečijeg poligonai uz stazei u oajskoj dolini. Ova lokacija je upotpunjen­a sa još dva nova ski liftai gavor i ppust. pki lift gavor ćei kapacitetn­oi ujedno sa ski liftom ppusti prevoziti n.vrm skijaša na sat do polaza druge stazei na mesto gde su

 ?? ?? Dejan Ljevnaić,
Direktor olimpijsko­g centra jahorina
Dejan Ljevnaić, Direktor olimpijsko­g centra jahorina
 ?? ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia