Blic

CIBAN rm vlro Bbigoadb

-

Glumci Slaven Došlo i Vanja Nenadić, građani Beograda i eko-volonteri učestvoval­i su u akciji čišćenja smeća u mančićevom parku na Donjem Dorćolu, u okviru Clean rp vour Belgrade kampanje, podržane od strane brenda erglk Akcija je organizova­na u saradnji sa srpskim ogrankom međunarodn­e ekološke organizaci­je Trash eerok

hampanja Clean rp vour Belgrade inspirisan­a je globalnom Clean rp vour Act inicijativ­om brenda ergl, koji kontinuira­no radi na umanjenju ekološkog otiska, u cilju očuvanja planetek lvakav stav brenda deo je šire strategije ergl BLSS grupacije i ostvarenja njene vizije o klimatski neutralnoj modnoj industriji do O0R0K godine, u okviru koje brend nudi proizvode koji moraju biti sačinjeni od minimum S0 odsto održivih materijala, usklađenih sa odgovaraju­ćim ekološkim standardim­ak

r okviru kampanje Clean rp vour Belgrade kreirana je i posebna Clean rp vour Act ecrva) capsule kolekcija odevnih predmeta i aksesoara napravljen­ih od organskog pamuka, ostataka tkanine i recikliran­ih materijala, a O0 odsto od prodaje svakog artikla iz ove kolekcije u Srbiji biće donirano organizaci­ji Trash eero Belgradek

homadi iz ove kolekcije nose posebnu oznaku “ldglvlonl” koja ih jasno odvaja od ostalih proizvoda, a dostupni su u ergl radnji u TC Galerijak

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia