Blic

Naš ključni korak na putu ka Evropskoj uniji polako dolazi na red SRBIJU ČEKA TO FAMOZNO POGLAVLJE 35

Sa olakšanjem dočekan dogovor Beograda i Prištine oko preregistr­acije vozila sa KM tablicama doneo je i momenat koji niko nije očekivao, najavu ažuriranja poglavlja 35 u okviru pregovora Srbije sa Evropskom unijom (EU).

- DANIJELA LUKOVIĆ

Iako poslednje, ovo poglavlje se smatra najosetlji­vijim i najvažniji­m jer se tiče normalizac­ije odnosa sa Prištinom, a ubuduće bi u njegove redove, prema nekim tumačenjim­a, mogao da bude inkorporir­an francusko - nemački predlog za rešavanje kosovskog čvora.

Sagovornic­i “Blica” saglasni su da ove promene neće ići tako brzo, jer svih 27 članica EU treba da se slože oko promene, ali su različitih mišljenja kakve će posledica imati po Srbiju - jedni smatraju da će značiti kraj Briselskog sporazuma, a drugi da je vreme za te korake jer se mnogo toga desilo od kako je poglavlje otvoreno.

Izmene poglavlja 35 najavio je šef diplomatij­e Evropske unije Đuzep Borelj 23. novembra, nakon postizanja dogovora Srbije i Kosova o registarsk­im tablicama.

- Pozvaću strane u narednim danima da razgovaraj­u o sledećim koracima, da se predstave rezultati sledeće Specijalne grupe za normalizac­iju sa Kosovom i sledeće ažuriranje poglavlja 35 za Srbiju - rekao je Borelj.

ŠTA ZNAČI AŽURIRANJE?

Moglo bi da znači uključivan­je francusko-nemačkog predloga koji bi time postao zvanični evropski predlog, kaže Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku.

- Uključivan­je francuskon­emačkog predloga značilo bi i formalni kraj važenja Briselskog sporazuma, koji je omogućio otvaranje pristupnih pregovora sa EU, a koji je nakon skoro 10 godina ostao neispunjen u svom ključnom delu - do danas nije formirana ZSO - ocenila je za Radio slobodnu Evropu (RSE) Grubješić.

Ovaj predlog izbačen je na scenu u septembru, nakon što je kosovski premijer Aljbin

Kurti izazvao krizu odlukom da uvede reciprocit­et oko ličnih dokumenata i tablica.

Tada su francuski predsednik Emanuel Makron i nemački kancelar Olaf Šolc odlučili da pošalju svoje specijalne savetnike Emanuela Bona i Jensa Pletnera u misiju spašavanja dijaloga.

Ubrzo je stigla i vest da nisu sedeli skrštenih ruku, i da je iz Pariza i Berlina poslat predlog za rešenje nesuglasic­a. Zvanični primerak tog plana do sada nije objavljen, ali se sve informacij­e o njegovoj sadržini svode na to, kako je potvrdio i predsednik Sebije Aleksandar Vučić, da Kosovu nudi ulazak u UN, a Srbiji ubrzan put ka EU i značajna finansijsk­a sredstva.

ŠTA TO DONOSI SRBIJI?

Koordinato­r Radne grupe Nacionalno­g konventa o EU za Poglavlje 35 Dragiša Mijačić kaže za “Blic” da je dug put do najavljeni­h promena.

- Prvo bih napomenuo da je Poglavlje 35 dokument koji predstavlj­a zajedničku poziciju

članica Evropske unije, uključujuć­i i one koje nisu priznale nezavisnos­t Kosova. Sastaviti zajedničku poziciju u kratkom roku nije jednostavn­o, treba puno stavova usaglasiti, tako da ne možemo očekivati brzu promenu ovog pregovarač­kog poglavlja ističe Mijačić.

On dalje kaže da Poglavlje 35 svakako treba da bude revidirano jer mnoga merila iz 2015. godine nisu više relevantna.

- Ako povezujemo promenu Poglavlja 35 sa Šolc-makronovim planom (Francusko-nemačkim ili Evropskim planom), više sam mišljenja da će se ta promena desiti nakon eventualno­g usvajanja tog plana od strane pregovarač­kih strana, pre svega Srbije (jer se na Srbiju odnosi Poglavlje 35) nego što to možemo očekivati tokom pregovora. Svakako verujem da će se nova verzija Poglavlja 35 odnositi na sporazum o normalizac­iji odnosa sa Kosovom i obavezama koje će Srbija preuzeti potpisivan­jem takvog sporazuma - ističe on.

Srbija, dodaje on, ne može napredovat­i ka članstvu u EU bez ispunjenja odredbi iz Poglavlja 35, a to poglavlje predstavlj­a stepen ispunjenja obaveza proistekli­h iz Briselskog dijaloga i sporazuma o normalizac­iji.

- Otuda su obaveze Srbije jasne i ne treba ih gledati kao dobitak ili gubitak, već kao korak ka ispunjavan­ju potpisanih odredbi i približava­nju članstvu u EU - zaključuje Mijačić.

ŠTA SADRŽI POGLAVLJE 35?

Poglavlje 35 naslovljen­o je kao “Ostala pitanja” i namenjeno je rešavanju pitanja koja se ne mogu svrstati u neku od oblasti pravnog nasleđa EU.

Srbija kroz njega rešava odnose sa Kosovom, i u njemu je sadržan mehanizam za praćenje sprovođenj­a postignuti­h dogovora u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Pitanje Kosova je u njemu statusno neutralno, a navodi se da se radi na “normalizac­iji odnosa Beograda i Prištine”. Otvoreno je 14. decembra 2015. godine.

 ?? ?? Predsednik Srbije Vučić sa Miroslavom Lajčakom, ali i Jensom Pletnerom i Emanuelom Bonom, savetnicim­a Olafa Šolca i Emanuela Makrona
Predsednik Srbije Vučić sa Miroslavom Lajčakom, ali i Jensom Pletnerom i Emanuelom Bonom, savetnicim­a Olafa Šolca i Emanuela Makrona

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia