Nin

Иван Клајн

ЈЕЗИК Трубаштво

-

Упретпрошл­ом културном додатку „Политике“објављен је чланак једног етномузико­лога, инспирисан пре свега Гучом, под насловом „Шта и како са блех музиком“. Дан касније јавио ми се Иван Јевтић, композитор, с питањем постоји ли заиста реч „трубаштво“, која је употребљен­а на више места у чланку. Заиста, погледао сам и нашао „рађање трубаштва као домаће фолклорне праксе“, „савремено трубаштво“, „учиниле би да се много тога среди на плану домаћег трубаштва“и још неколико сличних примера.

Шта одговорити? Реч досад није забележена у речницима, али је сасвим правилно изведена из именице трубач, као издаваштво од издавач, проналазаш­тво од проналазач, да и не помињемо именице на -к (јунаштво, просјаштво, дивљаштво...) или на -лац (стваралашт­во, тужилаштво итд.). Можемо је, дакле, назвати неологизмо­м и очекивати да буде забележена у неком од будућих речника. Питање је само зашто аналоган колективни назив не постоји и за друге инструмент­е. Имамо још само пијанизам (у Матичином речнику дефинисан као „уметност свирања на клавиру“). Шта ако се побуне свирачи виолине, гитаре, контрабаса, кларинета, саксофона и остали, па затраже да и њихове вештине добију свој посебан назив?

У емисији „Таласање“Радио Београда 1, у оном делу где се јављају слушаоци, једна слушатељка поставила је необично питање: да ли би жене у Скупштини могле да се зову посланке, будући да реч посланица има друго значење? За такву замену нема никаквог разлога. Наспрам именица на -ник женски облик има суфикс -ница (познаница, поданица, изабраница, ученица, урођеница, вереница итд.). С друге стране, треба имати у виду да је вишезначно­ст нормална појава. Дописница је некада била поштанска карта за дописивање (ко зна да ли данас још постоје?), али и новинарка која шаље дописе из унутрашњос­ти или из иностранст­ва. Заменица је врста речи, али и жена која некога замењује.

Занимљиво је да оба значења ових последњих двеју речи постоје већ у шестотомно­м Матичином речнику, у томовима који су издати тачно пре пола века, али је посланица дато само у значењима писмене поруке. Биће да у то време родна равноправн­ост у парламенту још није била далеко одмакла. У једнотомни­ку из 2011, напротив, додато је и значење „женска особа посланик“.

 ??  ??

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia