Солидарност за губитке

УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ДЕЦЕ

Nin - - Реаговање - Драгана Пејовић

И домаће законодавство и Међународна организација рада препознају детету прилагођен ниво рада у оквиру образовног процеса, али не и враћање дугова школе из претходног периода, што предлаже министар Шарчевић

Једна од иницијатива уобичајено „предузетног“министра просвете да изнова покрене ученичке задруге, не би била спорна да расподелу добити од задруга Младен Шарчевић није испланирао овако: „Средства која буду приходовале задруге (иначе правна лица, регистрована у Агенцији за привредне регистре) најпре ће морати да искористе за покривање губитака из претходних година…“!? Потом следе све врсте помоћи социјално угроженим категоријама ученика, као и унапређења наставе.

Предлогом Правилника о раду ученичких задруга, који је пред усвајањем, остатак средстава, а највише 25 одсто од укупне добити задруге, може се користити за награђивање задругара. И то деце куповином уџбеника или плаћањем екскурзије, а родитеља и наставника новцем. Још увек бројне нејасноће - да ли се, на пример, наставницима тај ваннаставни рад плаћа као додатни фонд часова и одакле - мање важним је оставило питање: чије губитке ће плаћати дечији рад и да ли је таква одлука у складу са прописима који

штите права детета? Заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић објашњава да ученичка задруга, као концепт не мора бити лоша ни на штету деце, под условом да је јасно и прецизно уређена, да је усклађена са свим правилима која штите децу од радне и друге експлоатације, и које обезбеђује партиципацију деце и њихово квалитетно образовање. „Ово подразумева да се у постављање правила ученичких задруга обавезно укључују ученици, да ученици буду део управљачких тела ученичке задруге, да буду

обавештени о свим аспектима рада задруге и да доносе одлуке о трошењу средстава. Такође, мора постојати јасан надзор над радом и пословањем задруге и санкције за свако поступање установе и запослених и рад задруге на штету деце“.

И домаће законодавство и Међународна организација рада препознају дозвољен - детету прилагођен ниво рада у оквиру образовног процеса. Влада Србије недавно је усвојила Уредбу о утврђивању опасног рада за децу, којом је прописала који се послови сматрају неадекватним и штетним за децу, а овдашњи сет образовних закона је усклађен са Конвенцијом о правима детета. Међутим, закони о основном и о средњем образовању, препознају ученичке задруге (које нису новина ни у Србији), њихове циљеве, али и начине на које се користе средства из добити. То могу бити материјална основа за рад задруге, екскурзије, исхрана ученика, награде члановима, унапређење васпитно-образовног рада и у друге сврхе у складу са актима задруге. Али не и враћање дугова школе из претходног периода.

У УНИЦЕФ-у кажу да ученичке задруге будући дефинисане као ваннаставне активности „нису у нескладу“са релевантним конвенцијама. Јадранка Милановић, представница УНИЦЕФ-а у Србији, подсећа на члан 32 Конвенције о правима детета у коме, између осталог, пише да дете има право на заштиту од рада који угрожава његово здравље, образовање или развој и на Конвенцију МОР број 182 која дефинише опасан дечији рад, а под дозвољеним лаганим подразумева да „деца између 13 и 15 година старости могу да раде лагане послове докле они не угрожавају њихово здравље ни безбедност или ометају њихову образовну и стручну оријентацију и обуку.“

У Министарству просвете објаснили су за дневни лист Данас да је циљ ученичке задруге „да ученицима омогући овладавање основним елементима процеса производње и пружања услуга, професионално усмеравање и развијање предузетничког духа, формирање радних навика, али и развијању свести о сарадњи и међусобном помагању солидарности“. Чак и ако намера власти није била да још један јавни трошак и државну обавезу пребаци на грађане, овог пута и најмлађе, идејама да се радне навике стимулишу покривањем губитака насталих нерадом других, а солидарност деце подстиче тако што се продукт рада тек на последњем месту (дакле, само у случају велике успешности задруге) усмерава ка вршњацима у тешким материјалним условима - фали нешто логике.

Мора постојати јасан надзор над радом и пословањем задруге и санкције за свако поступање установе на штету деце Гордана Стевановић

Министрова досетка: Идеја да се радне навике ученика стимулишу покривањем губитака насталих нерадом других, крајње је проблематична

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.