Иван Клајн Плаћен цифром

Nin - - Култура -

Преговори можда испочетка – гласи један од наслова из списка С. Козарчића које смо почели да цитира‑ мо прошле недеље. „Зар није из почетка?“пита он. Јесте, јер речници и Правопис праве разлику: састављено испочетка кад значи „испрва“(нпр. Испочетка нам је било хладно, а онда смо се навикли), а у две речи кад значи по‑ нављање исте радње од самог почетка. (Исто важи и за пар спочетка – с почетка.) У подужем наслову чланка о Пинко‑ вој „Задрузи“пише између осталог: „Учесници ни не слуте ко ће седети у студију поред њих“. Мада то „ни не“чујемо свакодневно, правилно је само и не: Учесници и не слуте.

У текстовима из истог листа наш читалац је нашао примере као „Платили су велику цифру за тог спорти‑ сту“, а у часопису „Мој ауто“– „Цена горива од почетка године свако мало незнатно скаче“. Дотични спортиста, у ма којој валути да је плаћен, није се обогатио, јер је нај‑ већа цифра 9, а у клубу су платили велики износ, велику суму или високу цену. Израз свако мало дошао нам је из хрватских дијалеката (где је вероватно превод италијан‑ ског ogni tanto), а српски би се рекло сваки час.

Други читалац, Чеда Тасић, пише: „Запала ми је за око једна ситница из Политике, у тексту Мирослава Ла‑ занског. Тема је по обичају војна стратегија, односи двеју великих сила и наоружање, па се при крају текста каже како су америчке ракете на бродовима у Црном мору и Балтику ’за Москву посебно ДЕСТАБИЛИШУЋЕ оруж‑ је’. Коментар препуштам Вама.“

Као потпуни нестручњак за војну стратегију и за међу‑ народну политику, ја не могу да оценим да ли је популар‑ ни „Лаза“одабрао праву реч да опише ракете. Неко ће рећи да се изразио превише „дипломатски“, јер ако вам америчка ракета падне на главу, нећете само изгубити стабилност, него и живот и имовину. Што се облика овог партиципа тиче, Лазански није погрешио. Наши речни‑ ци бележе одреднице стабилизовати, дестабилизовати и стабилизирати, дестабилизирати, али у Матичином шестотомнику има и једно стабилисати, са цитатом из Јована Цвијића. Суфикси ‑из)овати,‑(из)ирати и ‑исати и иначе су међусобно заменљиви у многим глаголима, па поред најчешћег стерилизовати,

мобилисати, полемисати, хипнотисати имамо и облике стерилизирати и стерилисати, мобилизовати и мобилизирати, полемизовати/-ирати, хипнотизовати/-ирати и тако даље.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.