Без гвоздене завесе

Nin - - Култура - М. Вујичић

У понедељак, 5. новем‑ бра, у Новом Саду, почео je позоришни фестивал језичких мањина Synergy. Програм другог издања фестивала садржи низ представа које се у својим срединама, на мањинском језику и на театарски начин, баве малим чове‑ ком затеченим у великом свету, с љубавним, иден‑ титетским, социјалним, језичким, политичким и другим проблемима.

Како најављују орга‑ низатoри, публика је у прилици да види десетак необичних језичко–те‑ атарских комбинација: Словенце из Трста, Србе из Будимпеште, Русе из Тел Авива, Татаре из Буинска, Јермене из Истанбула, Ма‑ ђаре из румунског Светог Ђорђа и украјинског Бере‑ гова; Марину Абрамовић на румунском и Марлен Дитрих на италијанском.

После премијере комада Вентилатор, ко‑ продукције Новосадског позоришта и Гледалишча Копер, инспирисаног Лепезом Карла Голдонија, у режији Јаке Иванца, те Хандкеовог текста Лепи дани у Аранхуезу, у изво‑ ђењу тршћанског Словен‑ ског сталног гледалишча, Авала експреса 20 Српског позоришта у Мађарској, и Последњег лета – исповести уметника (ТМГ Ша‑ ула Тиктинера, Израел), у четвртак, 8. новембра, играју се Просци Буин‑ ског државног драмског театра.

Викенд је резервисан за румунски перформанс Марина и Улај, монодра‑ му Марлен Дитрих Ксени‑ је Прохаска и за истанбул‑ ско позориште Хангардз, у чијој представи Нађимо једни друге, то је оно што немамо пет глумаца трага за душом Херануш Арша‑ гијан, песникиње преми‑ нуле у седамнаестој годи‑ ни, идући трагом њених меланхоличних песама и писама вољеном пријате‑ љу Хранту.

На крају фестивала, делу пројекта „Нови Сад – европска престони‑ ца културе 2021“, после дводневне конференције и формирања Асоцијација мањинских театара света, Мађари из Румуније пред‑ ставиће се

Алисом (По‑ зориште Арон Тамаши, Свети Ђорђе), а Мађари из Украјине драмом Золтан поново сахрањен (Народно позориште Иљеш Ђула, Берегово), тим Ромеом и Јулијом са две стране гвоздене завесе; гротеск‑ ном причом о трагичној љубави на западној грани‑ ци Совјетске уније крајем Другог светског рата.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.