150.000

Nin - - У Фокусу -

привредних субјеката, задруга, огранака, удружења, фондација, задужбина и осталих правних лица има законску обавезу да се до 31. јануара идуће године електронски пријаве у Централну евиденцију стварних власника која ће почети с радом од 31. децембра ове године.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.