Огњен Радоњић DIVIDE ET IMPERA!

Факултети ће претрпети велику штету јер ће им научни капацитети бити десетковани, док ће факултетска научна инфраструктура остати великим делом неупослена

Nin - - Садржај -

Планирано је да Нацрт закона о науци и истраживањима буде на јавној расправи до 3. 1. 2019. У свом недавном иступу у медијима (Вечерње новости од 8. 10. 2018), државни секретар ресорног министарства је изјавио да ће на основу усвојеног закона о Фонду за науку Републике Србије и кровног закона у виду овог Нацрта, истраживачи моћи да одахну јер ће њихови финансијски проблеми бити решени. Овим законским решењима је научницима на институтима у својству правних лица обезбеђена финансијска стабилност јер ће, како се законом предвиђа, поред пројектног, њихова плата бити и институционално финансирана. Директорка Института Винча је такође испољила задовољство јер ће се, како она истиче, овим законом побољшати положај научника на институтима, због чега ће најбољи млади људи бити стимулисани да остану у земљи.

Лепо, али како то обично бива, ђаво се крије у детаљима или боље речено у прелазним и завршним одредбама. Тако је својевремено, на пример, у прелазним и завршним одредбама Закона о високом образовању чланом 146, универзитетским професорима (пошто им је 2016. и 2017. Сенат одобрио продужетак радног стажа након навршених 65 година живота за још три године), то стечено право ретроактивно укинуто ако до 30. септембра

2018. нису успели да испуне до тада непостојећи услов за избор у звање редовног професора.

Слично томе, док се овим Нацртом истраживачима на институтима у својству правних лица кроз институционално финансирање обезбеђује финансијска стабилност, чланом 126 прелазних и завршних одредаба се истраживачи запослени на институтима и центрима при факултетима (који самим тим немају својство правних лица) практично терају на улицу. У том случају се држава ни на који начин не обавезује да води рачуна о њиховој будућности - све се своди на препоруке и процене, док финансијске обавезе нема. Држава препоручује факултетима да што већи број ових истраживача преведу у наставничко звање, независно од тога што је потреба за наставницима условљена потребама наставе при чему финансијски терет овакве одлуке у потпуности пада на факултете који већ годинама кубуре са финансијама. Затим се препоручује институтима у својству правних лица да направе процену потреба за овим истраживачима и да их у складу са овом проценом ангажују. Наравно, сасвим је извесна могућност да ће ови институти проценити да им нико не треба. Потом држава каже да ће, по за сада непознатим критеријумима, преко Фонда за науку Републике Србије ангажовати 20% најбољих истраживача из ове скупине. И на крају, држава ће покушати да, у складу са потребама развоја којег, узгред буди речено и нема, и кроз сарадњу са привредом и оснивање нових институција, ухлеби остатак.

Осим ове личне трагедије, факултети ће претрпети велику штету јер ће им научни капацитети бити десетковани, док ће факултетска научна инфраструктура остати великим делом неупослена. Нема шта, беспрекорна препорука за будуће позиционирање на Шангајској листи!

Стратегијом - Divide et impera! (завади па владај!) - се у циљу лакше контроле поданика владаоци служе од давнина. Она, по Емануелу Канту, спада у основне принципе који гарантују успех владаоцу. По Канту се ова стратегија састоји из четири основна елемента: стварање или подстицање подела међу поданицима како би се спречили савези који би могли да угрозе владара; помагање и подстицање оних који су вољни да сарађују са влашћу; сејање неповерења и супарништва међу локалним вођама; охрабривање бесмисленог трошења како би се смањила улагања у политички и војни потенцијал (читај институције). На научној заједници је да покаже да ли поседује поданички или грађански менталитет. Грађански позива на солидарност и превагу општих над посебним интересима.

редовни професор на Одељењу за социологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.