Иван Клајн

ЈЕЗИК Ем мафијаши, ем неизговорљиви

Nin - - Панорама -

Наш читалац Слободан Огризовић се запрепастио када је у Блицу, у неком путопису, прочитао „Ажаксјо“као име главног града Корзике. Корзика је у Средозем‑ ном мору поред Италије, матерњи језик њених становни‑ ка је италијански, али острво припада Француској још од времена кад се, управо у поменутом граду, родио Наполе‑ он Бонапарта. Графију Ajaccio Французи читају по своме, „Ажаксјо“, али код нас је увек био уобичајен италијански изговор Ајачо. Језички критеријуми су за транскрипцију важнији од политичких.

Ово је уједно прилика да подсетимо да се италијан‑ ско „c“испред „i“или „e“код нас преноси са „ч“, а никако са „ћ“. Тако кажу сви наши правописи, и о томе сведоче давно усвојени облици као Да Винчи, Медичи, Пучини, Фибоначи, Челини, Кроче, Беатриче... Онда је, негде пре пола века, неки извештач из Санрема италијанског пева‑ ча Адријана Челентана назвао „Ћелентано“, и настала је поплава погрешних транскрипција: „Ћићолина“, „Паћи‑ но“, „Ћећилија“, „Ћезаре“, „Пјаћенца“, „Вићенца“и слично, све са „ћ“уместо очекиваног „ч“. За утеху, прошлог петка у „Политикиној“рубрици „Међу нама“објављен је допис једне читатељке под насловом „Видовдан“у Виченци (реч је о савезу српских културно‑уметничких друштава која делују на северу Италије). Уз то, ко зна зашто, грешка није продрла у презимена на ‑ucci, као Гучи, (Моника) Белучи, или недавно преминули редитељ Бернардо Бертолучи.

Напоменимо још да се у спојевима cia, cio, ciu слово „i“не изговара, него служи само да означи палатални изговор претходног „c“, дакле Luciano (Павароти) је Луча‑ но (не „Лућијано“нити „Лучијано“), Boccaccio је Бокачо, Ricciuto је Ричуто.

Још једно италијанско име било је актуелно ових дана, поводом неколико убистава и масовних хапшења: ндрангета (’Ndrangheta), назив мафијашке организације у Ка‑ лабрији. Назал испред другог сугласника на почетку речи обично постоји само у афричким језицима (Нкрумах, Мбапе...), али ето га и у сунчаној Италији, макар и у дија‑ лекту. Мада није нимало лако изговорити то

ндр‑, треба знати да се име не наглашава на „е“, јер ово није једно од италијанских имена са суфиксом ‑etta, као Розета, Ђулије‑ та итд., него је нагласак на првом слогу.

и једна страна и једна домаћа компанија које желе да остану анонимне

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.