Рекордан број романа

Nin - - Панорама - Мића Вујичић

У следећем броју нашег недељника биће објављен шири списак дела која улазе у овогодишњи избор за НИН‑ову награду, нај‑ важније домаће литерарно признање.

На конкурс је стигао 201 роман, чиме је оборен досадашњи рекорд. Да ли је то добар знак или разлог за бригу...

Пре шездесет лета, када је награђен Бранко Ћопић за Не тугуј бронзана стражо, била су објављена 34 рома‑ на. Десет година касније, док су чланови жирија саопштaвали да је лауреат Слободан Новак, скренули су пажњу, не наводећи тач‑ ну цифру, да је 1968. штам‑ пан „леп број књига“.

Од „око 40 романа“објављених 1978, одабрана су Врата од утробе Мирка Ковача, а 1988. број дела се удвостручио. Том при‑ ликом на врху се нашло Форсирање романа-реке Дубравке Угрешић.

Тада је шири избор већ био дужи од свих објављених романа када је признање уручено, рецимо, Радомиру Константино‑ вићу (17!), или Бориславу Пекићу (20).

До 10. децембра 1998. критичари окупљени у редакцији НИН‑а имали су на столу 57 романа (иза‑ браће Фајронт у Гргетегу Данила Николића), а 2008. и та ће се цифра „дуплира‑ ти“. Тесла, портрет међу маскама Владимира Пиштала одабран је у конкуренцији 130 књига.

Тамара Крстић, Марјан Чакаревић, Бранко Ку‑ кић, Иван Миленковић и Зоран Пауновић, чланови актуелног сазива жирија, добили су пакете са рома‑ нима чији број приближно одговара броју романа ко‑ је су добили сви чланови жирија током првих десет година постојања НИН‑ ове награде. Наравно, у то доба, из више република СФРЈ.

Пошто следећег че‑ твртка буде изашао шири избор, с текстовима члано‑ ва жирија о овогодишњој продукцији, и писци и чи‑ таоци свакако ће увелико мислити на ужи и најужи круг; на потенцијалног добитника или добитницу.

Но, остаће питање, феномен преко кога барем поштари и курири неће тако лако прећи: како се и зашто бројка из 1958. увећала за 500 одсто?

Покровитељи НИН‑ ове награде су Сбербанк, ГО Стари град, као и једна домаћа и једна страна ком‑ панија које желе да остану анонимне.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.